גיליון 6635 עמוד 94 מתאריך 25/07/2013מועד הדיון

תאריך צו ג:ינוקו

פיס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

10:00 18/06/14

18/06/13

38654-04-13

29833

שכ אליהו 571/2,בית שאן

22227102

טבול עירית

09: 30 23/06/14

26/06/13

51373-10-12

25740

רח 0101 2/0,נצרת

56284094

טבעוני עלי

09:00 18/06/14

17/06/13

22817-02-13

28753

0/0,דבורייה

36535383

יוסף מהדי

09:00 23/06/14

23/06/13

37959-04-13

29850

דבוריה 0/0,דבורייה

56912645

יוספיה שחאדה

09:00 25/06/14

23/06/13

27815-02-13

28929

טבאש 0/0,כעביה-טבאש-חג׳א

29226677

כעביה אבראהים

11:00 11/06/14

13/06/13

35327-04-13

29820

הצבר 20/1,נצרת עילית

33599580

לוי אב1הם

09:00 18/06/14

17/06/13

27809-04-13

29643

הגתית 29/0,מעלה אדומים

55938591

מוזס שלמה

09:00 28/05/14

02/06/13

28492-04-13

29469

שכון ג 96/0,טבריה

52365392

מועלם רבקה

10: 30 23/12/13

24/12/12

22059-11-12

27702

עלית הנוער 393/10,עפולה

36099802

מיגריש תמר

10: 30 18/06/14

19/06/13

41131-04-13

29830

תבור 15/7,צפת

303120216

מרקו דוד

09:00 18/06/14

17/06/13

6987-06-13

30505

עיילבון 9/0,עיילבון

57609968

מתא ו3א

09: 30 02/06/14

04/06/13

36325-05-13

29293

שכ׳ השקדים 12,כפר תבור

58789074

נאמן איריס

09: 30 02/06/14

04/06/13

36300-05-13

29303

שכ השקדים 12,כפר תבור

58481763

נאמן תמיר

10: 30 18/06/14

18/06/13

28817-04-13

29823

נוג׳ידאת 0/0,בועיינה-נוג׳ידא

32854218

נוג׳ידאת אמינה

00: 00 00/00/00

18/06/13

28790-04-13

29825

נוג׳ידאת 0/0,בועיינה-נוג׳ידא

28174878

נוג׳ידאת זיאד

09: 00 09/04/14

24/04/13

12639-04-13

29717

שכ טירת צבי 1593/10,בית שאן

33076639

ניזרד שחר

09:00 11/06/14

12/06/13

29144-12-11

24550

טורעאן ת.ד 256,טרעאן

56281165

נסאר ראיק

10:00 16/06/14

17/06/13

4829-06-13

30327

רש״י 17/2,קריית שמונה

23040793

סופיר אברהם

10:00 16/06/14

17/06/13

4817-06-13

250338

רש״י 17/2 ,קריית ׳שמונה

34183832

סופיר יהודית-סופ

10:00 23/06/14

26/06/13

51696-01-13

28913

רותם 3/16 ,נצרת ויייליות

21873393

סח׳ניני קרולין

09: 30 18/06/14

18/06/13

8405-0 25-13

28732/

בועינה 0/0,בועיינה-נוג׳ידא

21826425

סלימאן מחמוד

12:00 18/06/14

19/06/13

5-13(ה42242

20199

רח 4061 5/0,נצ:רת

5K)6m7

עוקד סביח

11: 30 18/06/14

09/06/13

29160-04-12

26803

עח4061 5/2,נצרת

1522 50122 23(4

פוקד סמיה

09:00 02/07/14

01/07/13

215910-12-12

ער׳ר - רמת הג ו 0/0,ע׳ג׳ר

33369564

פתקלי מוחמד

01:00 18/06/14

126/06/13

13610-12-13

28146

רדך העצמקות 6/15,מגדל העמק

33242660

צ'יא ׳גוו יקסיקקוב

09: 30 18/06/14

18/06/13

25261-01-13

^!015:1!3

רח 5002 6/0,נצרת

300130596

וצורי, קליקס

09:00 18/06/14

16/06/13

43168-05-13

2618:1.

שבנהביתך15/0,צפת

^<^2^C00C0.^2^

קדוש יובל מרדכי

09:00 022/06/14

20/06/13

10528-12-13

26880

קרית משה 149/19 ,טבריה

30362064!

קורצו־ קילנה

09:00 23/0(6/14

;!4/06/13

16109-01-13

>קירודו^ן> 6/0,טבריה

53564209

קורןקבי

09: 30 02/04/14

18/06/13

60849-01-13

HGH

מקפו 4/0,עפולה

21809240

רחמיס כ:י'נ:ה

09: (00 23/06/14

^-:4/06/13

54269-02-13

292223'^

ישו־ ותל ח׳, 62/30,קריית ׳שמונה

62840660

שושני יוחקי

00: 30 28/05/14

022/06/13

10819-03-13

29443

יזרעקל 34/9 ,נצרת עילית

01411607

שטרנבקוס משה

10:00 11/06/14

21/06/13

21960-04-13

29603

ו! .ו־ 944,אכסאר

.^2^2^080,^<^

שלבי קדהס

09:00 25/06/14

123/06/13

29019-03-13

20400

קכסקל 0/0,קכסקל

9ס504050

שלבי טקל

00: 30 18/06/14

18/06/13

45845-03-13

27913

קכסקל()////,!!גורקאר

^ו^!^2^>1^32^

שלבי נזמי

10:00 09/06/14

10/06/13

31242-04-13

26663

רח 5104 8/0,נצרת

23312523

שריף סמיר

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי נצרת

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתו צו כינוס ביום הדיון בבקשת כגעת יטת הרגל רשאי ביהח״ש להורות יגל! הפטר החייב ,אולג ה גורדון , ער״ד

ילקוט הפרסומים 6635, י״ח באב התשע״ג, 25.7.2013 7132