גיליון 6641 עמוד 7 מתאריך 07/08/2013בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש׳׳ר 42781-07-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת מוסך מרכז יפו 2004 בע׳׳מ, והמבקשים: סליבא סאמר ועבאד לואי, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אליאס חאזן, מת׳׳ד 454, כפר בענה 20189.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.7.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

4.11.2013,    בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אליאס חאזן, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 38960-05-13

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קי.גי. קיוסקים ומזנונים בברכות (2000) בע”מ,

והמבקש: עומר שאקי, עובד החברה, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רונן בצלאל, מרח' כצנלסון 11, גבעתיים 53213.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.5.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

1.10.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 20.9.2013 בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רונן בצלאל, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 43989-06-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת גלאל אחזקות בע”מ, ח׳׳פ 51-302400-0,

מרח' פקריס 3, פארק המדע, רחובות,

והמבקשים: מרשה אדיס, ת׳׳ז XXXXXX153, ואח', ע”י ב”כ עו׳׳ד אוסנת כהן, רישיון מס' 46137, מרח' הרצל 179, רחובות, טל' 08-9364005, פקס' 08-9364003.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

29.10.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא מיום 18.10.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אוסנת כהן, עו״ד באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 32185-07-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת טרהסינק בע”מ, ח׳׳פ 51-300749-2,

והמבקשים: 1. חברת א.ל. אלקטרוניקה שירותי הנדסה וייצור בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-0974777-7; 2. יורי גלושקוב, ת׳׳ז XXXXXX761, ע”י ב׳׳כ עו׳׳ד מיטל לוי ו/או יובל אלון ו/או שירה מהרשק-זיגלר ו/או אורטל מור, מבית מונטיפיורי, רח' איסרליש 22, תל אביב 67014, טל' 03-5323771, פקס' 03-5323772.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.7.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

17.9.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מיטל לוי, עו״ד באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר׳׳ק 6977-07-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת רודן תעשיות בע”מ, והמבקשים: עובדי החברה, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד נ' הורנשטיין ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש׳׳א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת׳׳ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.7337 ילקוט הפרסומים 6641, א' באלול התשע׳׳ג, 7.8.2013