גיליון 6642 עמוד 25 מתאריך 12/08/2013הודעות בדבר פרישת שותף

תאריך פרישה

כתובת שותף

פרטי שותף

שם שותפות

מספר שותפות

14/11/2012

התשעים ושלוש 11/1 פתח תקוה

אברהם סחיווסחור (סקרדר) ת.ז. :XXXXX279

סומך חייקין

54-000238-3

14/11/2012

ADA RONEN עדה רונן 513254219 : . מ .תאגיד

סומך חייקין

54-000238-3

06/11/2012

האוניברסטיה 90 תל אביב

פארי רון ת . ז . : 54642418

פאריפון

54-016630-3

25/11/2012

RONEN רונן ציוני יעוץ משפטי TSIONI LEGAL ADVICE

מ.תאגיד. : 514559467

ראב״ד, מגריזו, בנקל ושות׳ עורכי דין ונוטריונים

54-017498-4

11/11/2012

הרימון 6 רמת אפעל

גוזמן יגאל ת.ז. : XXXXXX550

זיו האפט , רואי-חשבון

54-018026-2

11/11/2012

גוטליב 8 בני ברק

ורטהיים משה ת.ז. : XXXXXX334

זיו האפט , רואי-חשבון

54-018026-2

11/11/2012

לח׳׳י 5 רמת השרון

זיו שלמה ת.ז. : XXXXXX872

זיו האפט , רואי-חשבון

54-018026-2

11/11/2012

קשאני 3ג תל אביב

שור יואל ת.ז. : XXXXXX326

זיו האפט , רואי-חשבון

54-018026-2

13/11/2012

שנקר 2 הרצליה

מיני גולף ישראל אמריקה MINI GOLF ISRAEL בע׳׳מ AMERICA LIMITED

מ.תאגיד . : 511227670

הקוביה הצהובה

54-018855-4

19/11/2012

מושב נוב

דגני מיכל ת.ז. : XXXXXX910

דגני משה ורחל

54-020360-1

25/11/2012

יוני נתניהו 1 אור יהודה

גוטקס סווימוור ברנדס בע״מ

GOTTEX SWIMWEAR LTD BRANDS מתאגיד. :

510329485

גוטקס מותגים

54-021259-4

25/11/2012

ורד רחל קורן ת ז : 028040400

קורן יורם ושגיא- יהלומים

& KOREN YORAM SAGI-DIAMONDS

54-023554-6

25/11/2012

פרל יהודה ת.ז. : XXXXXX110

אחזקות יו.בי.קיו מטריאלס,שותפות כללית

54-024684-0

14/11/2012

NOFF FOUNDAT THE KAH

ת.ז . : 55555555

(בי סי אס גרוז פאנד (ישראל B . C . S . GROWTH .ש .מ FUND (ISRAEL) L P

55-001876-6

05/11/2012

פסגות קופות גמל ופנסיה בע”מ

PSAGOT PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD מ.תאגיד. : 513765347

מדיקה III השקעות (פי אף ) ש מ

MEDICA III INVESTMENTS (P F ) L.P. MEDICA III (P.F L.P)

55-021781-4

04/11/2012

כצמן מיכאל ת.ז. : XXXXXX081

בי .הייצ .אנ.וי אדוויזורס ישראל, שותפות מוגבלת

ADVISORS B.H. N.V ISRAEL LIMITED PARTNERSHIP

55-024232-5

7371 ילקוט הפרסומים 6642, א' באלול התשע׳׳ג, 7.8.2013