גיליון 6642 עמוד 66 מתאריך 12/08/2013תאריך פרישה

כתובת שותף

פרטי שותף

שם שותפות

מספר שותפות

17/02/2013

ליפא מאיר נאמנויות בע״מ מ .תאגיד . : 511328924

דליה בכורה השקעות משותפות,שותפות DALIA מוגבלת PREFERANCE JOINT INVESTMENTS,LIMITED PARTNERSHIP

55-024769-6

17/02/2013

מור עוזי ת.ז. : XXXXXX515

דליה בכורה השקעות משותפות,שותפות DALIA מוגבלת PREFERANCE JOINT INVESTMENTS,LIMITED PARTNERSHIP

55-024769-6

20/02/2013

מיכה מלכה השקעות MICHA MALKA בע׳׳מ LTD INVESTMENTS

מ.תאגיד. : 514824044

קרן טוליפ קפיטל,שותפות TULIP CAPITAL מוגבלת LIMITED FUND PARTNERSHIP

55-024787-8

21/02/2013

TRUST SW 2009 : . ת.ז XXXXXX580

קרן נובוסטריט 1, שותפות מוגבלת NOVUSTREET 1 LIMITED ,FUND PARTNERSHIP

55-024835-5

02/01/2013

גיט יעל ת.ז . : 022381198

קרן להב, שותפות מוגבלת

55-024836-3

02/01/2013

עופר גיורא אברהם ת.ז. : XXXXXX722

קרן להב, שותפות מוגבלת

55-024836-3

כ׳׳א באדר התשע׳׳ג (3 במרס 2013)

אלון בכר

ראש רשות התאגידים רשם השותפויות

הודעות בדבר רישום שותפויות

תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מספר שותפות

23/01/2013

18/03/2013

בר קפה בתחנה

54-024875-4

27/01/2013

03/04/2013

M. P.C MILITERY PROJECT אמ.פי.סי מיליטרי פרוג׳קט קרגו

CARGO

54-024890-3

13/03/2013

13/03/2013

מדיה אינווסטד

54-024894-5

ילקוט הפרסומים 6642, א' באלול התשע׳׳ג, 2013 .7.8 7412