גיליון 6642 עמוד 67 מתאריך 12/08/2013תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מספר שותפות

21/03/2013

21/03/2013

גוטליב, גרא אנגל ושות', עורכי דין

54-024895-2

01/02/2013

24/03/2013

HITARGETS (CARMELI - (הייטרגטס (כרמלי - פריגר

(PREGER

54-024898-6

08/01/2013

17/03/2013

כרם ״עסיס הרים״

54-024906-7

01/02/2013

03/03/2013

ילינק, וייס ושות' משרד עורכי דין

54-024913-3

03/02/2013

07/03/2013

שותפות סולל בונה- פולדמיר לעבודות

54-024927-3

01/01/2013

21/03/2013

עובדיה פיק קריכלי ושות' רואי חשבון

54-024929-9

03/03/2013

11/03/2013

ש.ס.ש . שותפות למבני תעשיה ומסחר

54-024930-7

01/03/2013

21/03/2013

בן ישי חתוכה

54-024937-2

07/03/2013

21/03/2013

קידס גיימז קלאב ביי טאבטייל ש.כ KIDS GAMES CLUB BY TABTALE G.P

54-024938-0

07/03/2013

21/03/2013

קידס פאן קלאב ביי טאבטייל ש.כ KIDS GAMES FUN BY TABTALE G.P

54-024939-8

11/03/2013

20/03/2013

ליידיז אנד ג'נטלמן ת״א GENTLMEN TLV & LADIES

54-024945-5

14/03/2013

21/03/2013

אימג'יין ארכיטקטור

54-024950-5

01/03/2013

04/04/2013

הספריה - הוד השרון

54-024960-4

13/03/2013

13/03/2013

לוגאנו יהוד מסחר, שותפות מוגבלת

55-024845-4

05/03/2013

05/03/2013

ש.ה .א . (אם .סי) שותפות מוגבלת

55-024864-5

05/03/2013

05/03/2013

וי ג'י אם שותפים (ג'י פי) שותפות מוגבלת VGM PARTNERS (GP) LIMITED PARTNERSHIP

55-024866-0

05/03/2013

05/03/2013

אנרג'יקס סיבן פרויקטים 1 שותפות מוגבלת

55-024878-5

24/03/2013

24/03/2013

TOBIANSKI הפקת הסרט טוביאנסקי- שותפות מוגבלת PRODUCTION - LIMITED PARTNERSHIP FILM

55-024891-8

13/03/2013

13/03/2013

TURBOSEAL LIMITED טורבוסיל שותפות מוגבלת

PARTNERSHIP

55-024892-6

14/03/2013

14/03/2013

CARMEL IM כרמל עם הפנים קדימה שותפות מוגבלת KADIMA LIMITED PARNERSHIP HAPANIM

55-024917-1

17/03/2013

17/03/2013

בית וגג רחוב הרא״ה 67-69 רמת גן, שותפות מוגבלת BAIT 67-69 LIMITED ,HARO'E ST RAMAT GAN VEGAG PARTNERSHIP

55-024918-9

17/03/2013

17/03/2013

דייברגון תמא 2 שותפות מוגבלת

55-024920-5

18/03/2013

18/03/2013

קוביות שלוש הזדמנויות בנדל״ן (ק.ה.ב .) שותפות מוגבלת

55-024921-3

24/03/2013

24/03/2013

קוביות 2 הזדמנויות בנדל״ן (ק.ה .ב.) שותפות מוגבלת

55-024922-1

17/03/2013

17/03/2013

סאני טלקום שותפות מוגבלת

55-024925-4

14/03/2013

14/03/2013

אביב ערכית - קרן להשקעה בחברות הוגנות, שותפות מוגבלת INVESTMENT FUND IN - AVIV ETHICAL SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANIES LIMITED PARTNERSHIP

55-024926-2


7413


ילקוט הפרסומים 6642, א' באלול התשע״ג, 7.8.2013