גיליון 6642 עמוד 68 מתאריך 12/08/2013תאריך יסוד

תאריך רישום

שם שותפות

מספר שותפות

13/03/2013

13/03/2013

G.M ג .מ אפקון טכנולוגיות בטחון שותפות מוגבלת SECURITY TECHNOLOGIES LIMITED AFCON

PARTNERSHIP

55-024931-2

14/03/2013

14/03/2013

טנא הון צמיחה 3 (ג׳י פי קרן 3) פרוייקטים שותפות מוגבלת

TENE GROWTH CPITAL 3 (FUND 3 G. P) PROJECTS LIMITED PARNERSHIP

55-024932-0

18/03/2013

18/03/2013

SWELL INVESTMENTS, סוול השקעות, שותפות מוגבלת PARTNERSHIP LIMITED

55-024933-8

24/03/2013

24/03/2013

הפקת הסרט בורג שותפות מוגבלת

55-024941-1

24/03/2013

24/03/2013

הפקת סרט העמק שותפות מוגבלת

55-024942-9

20/03/2013

20/03/2013

מלון מגדלות תל אביב שותפות מוגבלת

55-024943-7

17/03/2013

17/03/2013

BAIT בית וגג רחוב שפירא 8 רמת גן שותפות מוגבלת SHAPIRA ST. RAMAT GAN LIMITED 8 VEGAG

PARTNERSHIP

55-024944-5

03/04/2013

03/04/2013

EFFI CAPITAL אפי קפיטל השקעות מים שותפות מוגבלת INVESTMENTS LIMITES PARTNERSHIP WATER

55-024949-4

04/03/2013

03/04/2013

ELEVATOR אלבייטור וונצ׳רס 2 שותפות מוגבלת LIMITED PARTNERSHIP VENTURAS 2

55-024954-4

הודעות בדבר הצטרפות שותף

תאריך הצטרפות

כתובת שותף

פרטי שותף

שם שותפות

מספר שותפות

01/01/2013

מלמוד איל ת.ז . : 053340261

איסר מלמוד בית מסחר תבואות ומספוא

54-005383-2

21/03/2013

שטיבר גלית ת .ז. : 029575586

פאהן קנה ושות׳

54-007237-8

21/03/2013

קנה יזהר ת .ז . : 058045162

פאהן קנה ושות׳

54-007237-8

21/03/2013

הלפרין קטי אילנית ת.ז. : XXXXXX520

פאהן קנה ושות׳

54-007237-8

21/03/2013

בן ציון גלובוס אביבית ת.ז . : 028745065

פאהן קנה ושות׳

54-007237-8

10/02/2013

ביקל גדי ת.ז . : 039690722

הוגו ארנשטיין ושות

54-009166-7

01/01/2013

למפרט ערן ת.ז. : XXXXXX265

הרצוג, פוקס ,נאמן ושות׳

& HERZOG , FOX NEEMAN

54-010715-8

01/01/2013

ליפמן לוביר דניאל ת ז : 040338469

הרצוג, פוקס ,נאמן ושות׳

& HERZOG , FOX NEEMAN

54-010715-8

01/01/2013

יעקב משה ת ז : 032383861

הרצוג, פוקס ,נאמן ושות׳

& HERZOG , FOX NEEMAN

54-010715-8

01/01/2013

היפשר שרגאי אורית ת.ז . : 038597043

הרצוג, פוקס ,נאמן ושות׳

& HERZOG , FOX NEEMAN

54-010715-8

ילקוט הפרסומים 6642, א' באלול התשע׳׳ג, 2013 .7.8 7414