גיליון 6661 עמוד 13 מתאריך 16/09/2013הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.11.2013, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' הנמל 33, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גרא פולגר, עו׳׳ד, מפרק

האני בי טי וי ישראל בע״מ

(ח׳׳פ 51-410875-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.11.2013, בשעה 11.00, אצל גוטליב, גרא, אנגל ושות', עורכי דין, שד' אבא אבן 8, בניין א, קומה 4, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלה גרא, עו״ד, מפרקת

סטגל תעשיות בע״מ

(ח״פ 51-359364-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 5.11.2013, בשעה 9.00, ברח' שגב 10, שוהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל סט, מפרק

ח. עמיר עבודות מנוף בע״מ

(ח״פ 51-156007-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 5.11.2013, בשעה 16.00, ברח' ברנע 463/14, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרורה רחמים, עו״ד, מפרקת

נשות נדל׳׳ן ח.ש. (2003) בע׳׳מ

(ח”פ 51-337344-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.11.2013, בשעה 11.30, אצל רו׳׳ח שמואל רוסק, רח' סמולנסקין 4, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה שאולוב, מפרקת

יאיר פלסט בע״מ

(ח״פ 51-219349-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.11.2013, בשעה 16.00, ברח' ז׳בוטינסקי 168, מגדלי שקל, קומה 8, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל צרפתי, עו״ד, מפרקת

מטבעון בע״מ

(ח״פ 51-287252-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.11.2013, בשעה 12.30, ברח' שד' רגר 28, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל-רז יעקובוביץ, עו״ד, מפרקת

זוגלובק טבע בע״מ

(ח״פ 51-073031-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.11.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' סוקולוב 45, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמרם זוגלובק, מפרק

זוגלובק עוף בע״מ

(ח”פ 51-347561-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.11.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח'


157 ילקוט הפרסומים 6661, י״ב בתשרי התשע״ד, 16.9.2013