גיליון 6664 עמוד 3 מתאריך 17/09/2013מינוי יושבת ראש מותב בוועדות ערעורים

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי׳׳ד-1954י (להלן - החוק), וסעיפים 5(א) ו-(ב) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-31984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת בדימוס רחל גרינברג, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעורים לפי החוק במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ו באלול התשע׳׳ג (1 בספטמבר 2013) (חמ 3-99-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמ' 76; התשל׳׳ט, עמ' 88.

2    ס״ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעורים

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי׳׳ד-1954י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריכה3 את מינויו של מרדכי בךחיים, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעורים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום ד' בחשוון התשע׳׳ד (8 באוקטובר 2013).

י׳׳ט באלול התשע׳׳ג (25 באוגוסט 2013) (חמ 3-99-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמ' 76; התשל׳׳ט, עמ' 88.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    מינוי שהחל ביום 8 באוקטובר 2010.

מינוי יושבת ראש מותב בוועדות עררים

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-11957 (להלן - החוק), ולפי סעיפים 5(א) ו-(ב) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-31984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת רחל גרינברג, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב בוועדות עררים לפי החוק במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ו באלול התשע׳׳ג (1 בספטמבר 2013) (חמ 3-100-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשי״ז, עמ' 163; התשל׳׳ח, עמ' 212.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

3    ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

רשימת חברי האסיפה הבוחרת את חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל

לפי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש״ם-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש״ם-11980, מפרסמת בזה ועדת הבחירות לרבנים הראשיים רשימת חברי האסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים לישראל:

הרבנים באסיפה הבוחרת שלושים רבני עיר מן הערים הגדולות:

ישראל מאיר לאו - תל אביב שלמה שלוש - חיפה יהודה ד' וולפא - ראשון לציון יוסף שיינין - אשדוד חיים פינטו - אשדוד מיכה הלוי - פתח תקוה בנימין אטיאס - פתח תקוה דוד שלוש - נתניה אברהם יוסף - חולון יוחנן גור אריה - חולון יהודה דרעי - באר שבע עמרם שלמה קורח - בני ברק יעקב אריאל - רמת גן שמחה הכהן קוק - רחובות יצחק יעקובוביץ - הרצליה שמעון ביטון - בית שמש אברהם שלוש - כפר סבא שמעון ביטון - חדרה דוד ורנר - חדרה יצחק פרץ - רעננה פנחס אדרי - גבעתיים ישעיהו מייטליס - נהריה יחיאל אבוחצירא - רמלה אליהו מימון - קרית אתא שלמה חיים דיסקין - קרית אתא משה הדאיה - אילת יוסף הכט - אילת חיים חדד - לוד נתן אורטנר - לוד שלמה בן חמו - קרית גת

ארבעה עשר רבני עיר מן המועצות המקומיות הגדולות:

דוד ש' צדקה - פרדס חנה ציון צובירי - גדרה

287 ילקוט הפרסומים 6664, י״ג בתשרי התשע״ד, 17.9.2013

1

ס״ח התש״ם, עמ' 90.