גיליון 6670 עמוד 1 מתאריך 07/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בחשוון התשע״ד    6670    7 באוקטובר 2013

עמוד

הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים.......... 554