גיליון 6674 עמוד 13 מתאריך 16/10/2013נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.6.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

6.11.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני הדיון בבקשה.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רפאל קלימי, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פש׳׳ר 7326-08-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת תת מודע בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-369057-8,

והמבקשת: רחל קנדלר, ת׳׳ז XXXXXX107, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רועי שעיה ו/או גלעד בן ג׳ויה ו/או סשה פטקין, מרח' ז׳בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, תיבה 117, ת׳׳ד 1333, רמת גן 52511.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.8.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

16.12.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 18.00, ביום 24.10.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רועי שעיה, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 18581-08-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת עיר המותגים בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-366299-9, והמבקשת: סופיה יגודייב (זבריאלוב), ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד ורד שדות ואח', מרח' המייסדים 43, זיכרון יעקב 30900, טל'

04-9123400, פקס' 04-9593343.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.8.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

4.12.2013,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 14.00, ביום 1.12.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ורד שדות, עו״ד באת כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 23872-09-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת ק. מאי אחזקות בע”מ, ח׳׳פ 51-118411-1, והמבקשת: עו׳׳ד קרן רייכבך-סגל בתפקידה כמנהלת מיוחדת של חברת רב אור סוכנות לביטוח (1998) בע”מ (בפירוק), מרח' אבא אבן 10, הרצליה פיתוח 46120.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.9.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

22.1.2014,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 8.30, ביום 15.1.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

קרן רייכבך-סגל, עו״ד, המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 2489-09-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983,

ובעניין פירוק חברת סטודיו בי לתרבות הגוף וכושר 2002 בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-330464-2,

והמבקשות: דורית זילבר, איעתידאל אלשווא, יעל חג'בי, מיכל עצמון, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אופיר יצחק, ממשרד נוב ושות', רח' יגאל אלון 65, מגדל טויוטה (קומה 9), תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.9.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

1.1.2014,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

619 ילקוט הפרסומים 6674, י״ג בחשוון התשע״ד, 17.10.2013