גיליון 6677 עמוד 3 מתאריך 21/10/2013העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס' מיזוג

ניהול תשתיות מים וחשמל, באמצעות חברה בת (מי-רם) ייזום, ניהול וביצוע פרויקטים בתחום התשתיות הזורמות

מיגר - מערכות מידע גרנות אגש״ח בע״מ רימון שירותי ייעוץ וניהול בע״מ

9389

ייבוא ושיווק כלי רכב מהמותגים שברולט, ביואיק וקאדילק ייבוא ושיווק כלי רכב מהמותגים פרארי ומזראטי, אספקת שירותי ליסינג תפעולי והשכרת רכב לזמן קצר

יוניברסל מוטורס ישראל בע״מ קרדן רכב בע״מ

9390

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב עם ועולמו 4 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www. antitrust.gov. il. י״א בתשרי התשע׳׳ד (15 בספטמבר 2013) (חמ 3-2156)

דיויד גילה

הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס' מיזוג

חברה זרה אשר פועלת בתחום המוצרים הסופגים (ממחטות נייר, מגבונים, תחבושות היגייניות, אבזרים לחדרי ניתוח וכדומה), המשווקים באמצעות חברת חוגלה קימברלי בע״מ חברה העוסקת במחקר ופיתוח בתחום התקנים חד-פעמיים לטיפול בליקויי רצפת האגן בקרב נשים

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

קונטיפי בע״מ

9369

רשת קמעונאית למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים רשת קמעונאית למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה לשימוש ביתי

החזקות נדל״ן משפחת סופר בע״מ החשמל הסיטונאי (מקבוצת אבי סופר) בע״מ

9371

רשת קמעונאית למכירת מוצרי ספורט

רשת קמעונאית למכירת מוצרי ספורט לילדים ונוער

ספורט ורטהיימר שיווק וסחר (1997) בע״מ סקטור 55 סחר וקמעונאות בע״מ

9388

אגודה שיתופית חקלאית בהקמה ייצור ושיווק שתלים דנטליים

גליל דנטל אגש״ח בע״מ יעקב אבניאל ובניו בע״מ

9395

רשת קמעונאית למכירת מזון ומוצרי צריכה מינימרקט מקומי העוסק במכירת מזון ומוצרי צריכה

שופרסל בע״מ

כוכב הצפון החדש בע״מ

9397

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www. antitrust. gov. il. כ׳׳ז בתשרי התשע׳׳ד (1 באוקטובר 2013) (חמ 3-2156)

דיויד גילה

הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י׳׳ט באלול התשע׳׳ג (25 באוגוסט 2013) החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

י ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128; התש׳׳ס, עמ' 113.


713 ילקוט הפרסומים 6677, י״ז בחשוון התשע״ד, 21.10.2013