גיליון 6678 עמוד 1 מתאריך 23/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בחשון התשע״ד    6678    23 באוקטובר 2013

עמוד

הודעות מאת הכונס הרשמי................................................................... 732