גיליון 6682 עמוד 21 מתאריך 28/10/2013תאריך

מס' תיק שם המנוח    פטירה    שם המבקש

אברן אפסנה

03/05/2013

ראבאני פורן

946413/1

חיימוביץ חנוך

21/06/2013

חיימוביץ יעקב

946881/1

הנדל נועה

02/03/2013

הכט פרחיה

947376/1

סלימאן אפרים

03/11/2012

סלימן צדוק

946795/1

שלום עליזה

25/05/2013

שלום אברהם

946483/1

כהן ג׳ני

12/06/2013

גרינברג מאיר

946492/1

אלבז נאוה

23/06/1998

ניסן שושנה

946567/1

פישמן אלקה אילנה

02/12/2012

פישמן אשר

946586/1

וינר מלי

10/02/2013

שרעבי אהובה

946583/1

ליבוביץ פאולינה

20/04/2011

ליבוביץ איזק

946857/1

פייג חיה

09/02/1992

לין אלה

946941/1

הלאלי רנה

01/09/2012

הלאלי דוד

947045/1

טוויק חיים

05/01/2013

טוויק דוריס

947240/1

דודוביץ וירה

01/02/2013

דודוביץ אליעזר

947324/1

הר אבן צדוק

09/06/2009

שטינברג הניה

947412/1

הר אבן צדוק

30/06/2013

שטינברג אברהם

947419/1

רצון רונית

05/06/2013

בן עמי רומיה

947521/1

גורביץ' קרינה

07/07/2013

צאיקין אינה

947591/1

גילת יפה

09/07/2013

שטרנג פרידה

947601/1

גילת יפה

02/03/1989

שטרנג אריה

947606/1

סביץ שלום

07/10/2004

סביץ יצחק

947647/1

סביץ שלום

04/05/2013

סביץ דינה

947649/1

צביק אלכסנדר

17/12/2011

צביק שרה

947812/1

רכטמן גדליהו

12/06/2013

רכטמן חיים

947821/1

קליין אלטה חיה מלכה

13/06/2013

קליין יצחק

947840/1

שמעוני מתנה

24/12/1997

יהודה שמעה

948083/1

שמעוני מתנה

01/09/1976

יהודה חיים

948087/1

כ׳׳ח באב התשע׳׳ג (4 ביולי 2013)

משה הלוי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

תאריך

מס' תיק שם המנוח    פטירה    שם המבקש

945269/1 שוויג גולדה 04/05/2013 מס שרה

שם המבקש

תאריך

פטירה

שם המנוח

מס' תיק

פרי אורן

03/07/2007

פריד רחמים

878158/2

גלב אהוד

17/01/2010

גלב סעדיה

945688/1

וינגרטין יוסף

13/12/2011

וינגרטין הדסה

945788/1

קרייז מלכה מאיה

30/12/2011

קליימן גניה

945846/1

הרשקוביץ שרה

04/03/2009

הרשקוביץ

שמואל

945865/1

בן זקן יוסף

05/12/2012

בן זקן אליס

946058/1

שולוביץ פרומה

20/06/2013

אברהם ישראל

945928/1

בלומשטיין נועם יחזקאל

16/06/2013

בלומשטיין רמי

946113/1

גפנר שמואל

17/06/2013

גפנר אברהם

946418/1

פורייס לוי צבי

15/02/2013

פוריס אביגדור

945911/1

מימוני אנטוניה

29/05/2013

מימוני ויקטור

946036/1

לוי משה

02/06/2013

לוי נמרוד רודי

946402/1

גפנר שמואל

10/01/2007

גפנר חנה

946417/1

ליבוביץ דרורי

01/07/2013

לייבוביץ אסתר

947776/1

סטאניצקי מלכה

07/07/2013

ווייס רחל

947703/1

רימון אפרים

10/04/2013

רימון ריטה

946451/1

דורפמן אלכס

24/11/2012

דורפמן מאיה

946574/1

צרי מירי

11/05/2013

ולד רוזה

946940/1

מנשה גדול עפרה

08/01/2004

גדול חוה

947003/1

שטרק רחל

09/02/2004

דסקל יעקב

947071/1

קוסטו עובדיה

17/03/2013

קוסטו חנה

947148/1

גדעוני יוסף

02/07/2013

גדעוני נורית

947221/1

אגמי חיה

19/07/2012

פסקרו נורית גננדל

947230/4

מזרחי שולמית

14/06/2013

מזרחי בנימין

947292/1

אפלשטיין זאב

01/07/2013

אפלשטיין טובה

947313/1

זסלבסקיה מיה

09/06/2013

זסלבסקי מיכאל

947329/1

פולינקובסקי

לודמילה

19/05/2013

פולינקובסקי

בוריס

947358/1

ירוש ברכה

16/04/2013

ירוש הנס שמואל

947497/1

כהן ציון

13/06/2013

כהן הדס

947814/1

נוי עדנה

14/10/2012

נוי חיים

948177/1

נדיבי יוסף

15/04/1993

נדיבי איריס

162566/3

לוי שרה

08/07/2013

לוי אליהו

947983/1

קריסנוסטבסקי

אהרן

01/08/1977

קרסנוסטבסקי

חיים

941750/2

903 ילקוט הפרסומים 6682, כ״ד בחשוון התשע״ד, 28.10.2013