גיליון 6704 עמוד 2 מתאריך 26/11/2013הודעה על מינוי קצין תגמולים

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב] בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי׳׳ט-1959י [נוסח משולב], מיניתי את הרשומים להלן לקציני תגמולים לעניין החוק האמור:

(1)    במטה אגף שיקום נכים - רח׳ שאול המלך 4, תל אביב 64733 :

(א)    היחידה לתביעות וקביעת זכאות:

יהודית דויטש דפנה שטורמן אריקה לזר אביאלה ממון אפרת אליה דליה דניאל אריאלה כריסי שרה משעל גילה סרור אסתר כהן לאה רוזנברג רויטל שקלים דישלו טלי פישלר;

(ב)    היחידה לתגמולים והטבות:

שי בכר טלי אלקיים אסתר שינברגר;

(ג)    היחידה הארצית לשירותי שיקום:

דן שגב אורה נורי;

(ד)    היחידה לשיקום לתעסוקה והכשרה מקצועית:

עזרא סרי;

(2)    במחוזות השיקום:

(א)    מחוז שיקום נכים תל אביב, דרך יעקב דורי, ת״ד 931, קרית אונו 55108:

רחל נתן יעל שומן נאוה שניאור;

(ב)    מחוז שיקום נכים דן - דרך יעקב דורי, ת״ד 928, קריית אונו 55108:

שלמה ז׳ולטי שרית קדרון סימה ברקוביץ;

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276.

(ג)    מחוז שיקום נכים חיפה - רח׳ המלך דוד 44, נווה דוד, חיפה 35421:

מרדכי אסיאג יעל אלימלך חנה וינשטיין;

(ד)    מחוז שיקום נכים רחובות - רח׳ מרשוב 5, רחובות 76448:

מנוחה הלפרן אסנת שרעבי ענת אבני בנאי;

(ה)    מחוז שיקום נכים ירושלים - רח׳ בית״ר 2, ירושלים

93386;

ליאת גרטמן רחל אגאי מיכל אזולאי;

(ו)    מחוז שיקום נכים באר שבע - רח׳ סוקולוב 14, באר שבע:

שנטל כהן מירי בן חמו;

(ז)    מחוז שיקום נכים טבריה - דרך נצרת, בניין המשטרה,

ת״ד 773, טבריה:

שלמה גרופר משה מאיר מדינה אברהם.

כל המינויים הקודמים של קציני תגמולים לעניין החוק האמור - בטלים.

ב' בכסלו התשע׳׳ד (5 בנובמבר 2013) (חמ 3-42-ה1)

משה (בוגי) יעלון שר הביטחון

הודעה על מינוי פסיכיאטר מחוזי

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991 אני מודיעה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991י, מיניתי את ד׳׳ר רינת ידידיה לפסיכיאטר מחוזי לצה׳׳ל בכל המחוזות במקומה של ד׳׳ר קרן גינת2.

הודעה על מינוי פסיכיאטרים מחוזיים וסגניהם3 תתוקן לפי זה.

א' בכסלו התשע׳׳ד (4 בנובמבר 2013) (חמ 3-658)

יעל גרמן

_    שרת הבריאות

1    ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 58.

2    י״פ התשע׳׳א, עמ' 6094.

3 י״פ התשנ׳׳א, עמ' 3612; התשע׳׳ב, עמ' 4986.

ילקוט הפרסומים 6704, כ״ג בכסלו התשע״ד, 3ו20.וו.26 1694