גיליון 6707 עמוד 11 מתאריך 28/11/2013|שם המבקש 'ת. פטירה 1 ומס, תיק    ובשם המנוח/ה

לוואנט

קארו צבי

3נרןןן1/132

אלקיים פייר פאול

i/m^oo

נחום אסיה

lOl^THfi't

רוזנבלט קרוויה

101 H 596/

קוליק ־דיונה

2 01 62200

פרנקל ארטור

10160002

רדושיצקי פאול

1/182239

קרבש אלכסנדר

1/131270

מוונסון מאוריצי

1/132262

ביבר שרוול

1/132274

ברמ ן ברטה

1/182296

טלספקטור אינה

0^־322 1/1

מפוט ע0יזה

10/32284

ברמן זאב

10/32286

בריף רונו

10/30287

אלס קלונן

1/182088

ברמי גוליה

סרן320 1/ 1

ליברמן מלכה

1/1 332 001913

הוב רמן אהובה

1/182094

איינה ורן אלקנה

1/182095

גרשטין יורן משה

1/182096

פלכנר הניה

32098 1׳/ נ

פלכנר אליעזר

1/182099

שאק משה

1/182300

הלשימסטר גוליה

1/182301

בן ארנ גדליה

1/132011

שמעתי זמירה

1/1 3201 2

קרקוקלי סלים

1 /1 £32301 ^4

אנלון משה חמיהו

חיית מרים

1/132616

קפלון גריגורי

1/102018

חיימסון יונה פלומב

0 /0 8231 9

עובדיה משה

1/182320

סילברמן יוסף

1/182321

מיכאלוביץ ברוך

1/182322

כוכבא לאה

1/182324

מיכאילוב אסתר

1/182327

אוהר יצחק

1/182331

בוגוסלבסקי לאה

1/182338

טאובר תאודור

1/182342

ברנד צילה

1/182343

אוחיון אילה

1/182344

סבינרנקו מינה

1/182345

עמרן סלם

1/182346

שעשוע שרה

1/182347

12/10/2013 קארו שרה 0/06/2013 1 אלקיים סישרד 16/09/2013 נחום עדינה 0/3006 31/1 רוזנבלט מיכאל 16/03/2010 קוליק ערן 22/01/2003 גנוןאריצח תמרה 33/03/2013 רדושיצקי לוסיאן 14/00/2013 ברבש רומן 00/06/2013 מוסק עדי רונן 20/03/2013 ביבר איכל 25/03/2013 ברומן מרים

0    07/00/201 אלספקטור רודי 00/08/2010 בן יעקב מטילדה 02/01/3003 בתזן יחזקאל 29/09/2010 טריף יחיאל 9/09/2013 1 מלס שנזעון 26/08/2013 ברמי יחזקאל 0/09/2013 2 ליברמן ?אהרון 04/09/2013 קיל קציו שלמה 1/02/2013 1 איינה ורן חזה 2/07/2013 1 גורן גרשטין רפאל 20/01/2013 פרנקל אי לה הינדה 2 02/08/201 פרנקל אילוה הינדה

שקלן יוסף

14/07/2013 יעקובס רחל 1/02/2007 1 בן ארנ יהודית 22/08/3013 שקעתי בברהם 02/02/2009 קרקוקלי ציון 08/08/2010 נפוונלו ומו־וי 22/09/2013 סביון חיים אסתר 02/05/1099 באמאיטיס ריטה 7/09/2013 1 גולן משה

1    2/201 27/1 עובדיה ברכה 07/09/2013 עדן נעמי 0/09/2013 1 מיכאלוביץ פאולה 13/08/2013 כוכבא אלעזר

2    28/12/201 מיכאילוב מרדכי 18/09/2013 אוהר קלמן 28/08/2013 בוגוסלבסקי אורי 03/09/2013 טאובר סמדר 14/08/2013 כהן מירה

0 04/09/201 אוחיון זיוה 22/07/2013 סבינרנקו לאוניד 7/06/2013 1 עמרן דרור 27/02/2013 פסטרנק ענתבי מאיר

1783 ילקוט הפרסומים! 6707, כ״ה בכסלו התשע״ד, 28.11.2013