גיליון 6707 עמוד 61 מתאריך 28/11/2013הודינו? על נצי טול!יצורי כינוס/ פשיטת רגיל

מחוז ירושלים

סיבת ביטול

תאריך

מ ס. תיק ביהמ״ש

מס׳ תיק פנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

ניצול לרעה

03/10/13

4551-06-12

6517

ו׳בל מוכבר 0/0, ירושלים

23473325

אבו מדי נדאל

ניצול לרעה

16/09/13

15767-05-31

6162

בית חנינה 0/0, ירושלים

80031614

אבו פרחה מוחמד

ניצול לרעה

13/08/13

5124-00-08

4797

אדמונד פלג 422/2, ירושלים

5533ש112

איליאייב רפאילו מריה מ

ניצול לרעה

13/03/13

2239-00-05

4186

מעלה דורון• 5, מודיעין-מכב׳

687278ש5

אלמקייס נושה

ניצול לרעה

23/08/13

8908-08-31

6346

עעפש 0/0, ירושלים

!10227166

אסמר חליל

ניצול לרעה

13/10/13

3546-11-32

6896

השלשלת 0/0, ירושלים

821697מ8

באדרעמאר

ניצול לרעה

)!4/06/13

12662-02-32

6585

קדושת לוי 8, חשמונאים

66481714

בובליל רפאל

ניצול לרעה

13/03/13

39271-12-62

7087

ש°מה הררי 12/0, ירושלים

42490706

זכריה דניאל

ניצול לרעה

13ר03/10

54662-06-32

6496

המגיד ממעזריטש 120/0, בי

8751כ121

יעקובי משה

ניצול לרעה

23/07/13

5316-00-68

4841

שלמה בן יוסף 320/19, ירוש

25174756

מלכה איתן

ניצול לרעה

03/09/13

14100-09-12

6571

רמב״ם 24ר702, בית שמש

26073326

עמיר רחל

ניצול לרעה

14/10/13

1 !5 760-02-32

6638

הנרקיס 135/3, בית שמש

8515619־4^

פדידה רונית

ניצול לרעה

09,^09/13

32־09־3011

4791

הולייל 10/32, בית שמש

18245397

פרץ דניאל

ניצול לרעה

30/09/13

48259-12-12

7106

ה/קח 6/2, ירושלים

5215! 5;כי 5!

קאכי שולמית

ניצול לרעה

09,^09/13

24204-08-12

6890

נוף הריבו 18/7, ירושלים

42244333

שם טוב סאמי

בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, רח' כנפי נשרים 15, בנין התאומים, ירושלים

מחוז תל אביב

הודעה על ביטול צווי כינוס/ פשיטת רגל

סיבתביטול

תאריך

מס. תיק ביהמ״ש

מס׳ תיק כנ״ר

כתוב ח!

ת״4

שם החייב/ת

ניצול לרעה

13/11/13

4918-00-03

31140

מסדה 12, גבעתיים

53868190

אבירי ארנון

ניצול לרעה

nw/H

34315-01-12

35129

בלפור 144/6, בת ים

23292299

אוזל רונן

ניצול לרעה

06/11/13

8972-09-12

34281

מלקוש 22/1, תל אביב - יפו

310691522

א וסמן ולדימיר

הסדר

23/06/13

3259-00-09

23087

רמתיים 38, הוד השרון

310042932

איזנשטט ארי אריאל

הסדר

05/11/10

2324-00-09

22624

קהילת וילנה 16, רמת השרו

02228680

אלטר לוציאן

ניצול לרעה

^/^/^

01293-12-12

30521

הרב לנדרס 9/13, רמת ון

2412268

ארביב ויטוריו

ניצול לרעה

01/09/13

26847-03-12

32!‘564

דרך הטייסים 80/18, תל אב

24310739

בוחניק אביבה

הפטיר חלונו

n/nm

1532-00-00

59500

ת.ד 52 , תל אביב - יפו

34440944

בר דו ד מרים

1833 ילקוט הפרסומים 6707, כ״ה בכסלו התשע״ד, 28.11.2013