גיליון 6707 עמוד 62 מתאריך 28/11/2013סיבת ביטול

תאריך

מ 6. ו3יק

ב0המ״ש

מ6׳ תיק כנ״7

כתובות

ת״ז

ש ם החייב/ת

ניצול לרעה

22/10/13

10־03־587י3

3י376

אביבים 10/י1, חולון

8399י6יי

ברזילי ניר נ3ן

אחר

י1/י3/0י

m^o^

1713י

השישה עשר 3/7ר, ירושלים

303638300

גורודצקימאיר

ניצול לרעה

13/11/13

21־11־4053

30130

הותמוז 3,03/0ל אביר: ־ יפו

י3186301

דרגולי חביב

ניצול לרעה

10/21/13

י1-12-2י6י3

7י331

אחד הולם 03, חולוי

33י37י0י

הובר גלעד

ניצול לרעה

11/13/יי

3178-08-48

17737

דוכיפת 3/0, השה

710ו6933

ורולקר יעקב

הסדר

14/10/13

40־00־1303

1י167

יפ3 177, 3ל א ברב ־ יפו

69734351

כהן דוד

ניצול לרעה

י3/01/1י

673-21-47י1

033יי

רא״ל יגאל ידין 33/3, מודיע

12ו73י11

כוזן פני

ניצול לרעה

14/11/13

י1־40־98י27

31370

אלעזר דוד 1/10, אור יהודה

13י376יי

לוי אברהם

ניצול לרעה

07/11/13

י1־01־2030י

3:2;5:L!S

הרצל 67/1, ב3 ים

607793יי

מדינה ייוסף

ניצול לרעה

03/11/13

י30307-07-2

33311

בלפור 37/1, ב3 יכו

03333303

(ולול רחל

ניצול לרעה

00/10/13

י33623-10-1

30770

טרב״פלדור 3^,<6:י^ ב3 י ברש!

31311707

נעמן אילן

ניצול לרעה

13/10/13

11־00־י3007

10י:׳;>י

בעל שלם טוס: 3/י3, חולון

8י027106

סבן יצחק

ניצול לרעה

17/17/13

י1^/)0י-מ>3:י;1:

3/173

העפילי אגוז 70/1, 3ל אביב

?^י^ג^ג^,;13:1

סיגלוב דנ<ס

ניצול לרעה

30/06/13

י1־721-07ד1

33549

קפלן 4י11, אזור

31439767

סיטבון שילובו שמעון

ניצול לרעה

03/11/13

09־2/י70י15

23403

כצנלסון 22/73, יהוש-מונוסו

:L.^.3^0:L:L0

סמימי מרדכי

ניצול לרעה

24/06/12

09-/)21-0י1

2 1561

רבינוביץ 78/13, חולון

5:3673919

ספרוב ישראל

ניצול לרעה

34/11/13

00-09י45י5

23018

0, כפר קאסם

33988957

סרסור חנא

2סדר

33/11/13

1005-00-08

16275

וחייל הרגלים 4\59, ראשון יל!

56034<606

עיני רסף

ניצול לרע2

21/11/12

01-10י1344

2 3579

הס 8/1, רחובות

40307571

עמירה אבי-רם

ניצול לרעה

29/10/13

20301-04-13

37660

הציונות 35/12, חולון

335810)4.2

עקרי נועם

ניצול לרעה

31/11/13

/4341-03-12

3/404

הרצל 68/2, רמת גן

16347189

פאר שמעון

ניצול לרעה

09/06/13

25331-/1-09

23260

אזולאי דוד 4, ראשון לציוי

308956796

פרדמן יפי6

ניצול לרעה

05/08/13

56361-01-11

27250

ככר ויצמן 7, חולון

40626079

צברי ענת

ניצול לרעה

03/01/13

35912-10-11

30092

תדהר דוד 37/5, תל אביב - י

25085051

צנעני נילי

הסדר

31/10/13

28678-07-10

25013

עזרא הסופר 10/7, תל אביב

28954683

קנדיל יעקב אלון

הסדר

20/03/13

2102-00-02

14795

וזנה סנש 3, חולון

154725L5

רדיאנו מיכאלה

הסדר

21/05/09

1104-00-04

15600

המעפילים 18/11, חולון

1־1597/734

שהין אהל

רות לינקר-מזרחי,עו״ד, בנל אביב

ילקוט הפרסומים 670-7, כ״ה בכנכזליו התשע״ד, 28.11.2013 1834