גיליון 6709 עמוד 11 מתאריך 05/12/2013הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן: מס'

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מיזוג

ייצור, שיווק, מכירה והפצה של כריכים, סלטים ומוצרי סחר שונים. ייצור מוצרי מאפה טריים ובעלי חיי מדף ארוכים . ייצור תערובות ציפוי ואבקות לתיבול ומרק ייצור, שיווק, מכירה והפצה של כריכים, סלטים ומוצרי סחר שונים

עינת תעשיות מזון אגודה שיתופית חקלאית בע״מ סנאק טיים בארות יצחק בע״מ

9365

אספקת שירותי נאמנות אספקת שירותי נאמנות

אספקת שירותי נאמנות

יובנק חברה לנאמנות בע״מ

קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמנויות (1971) בע״מ

קסלמן פי דאבליו סי רישומים ונאמנויות 1988 בע״מ

9368

אספקת מגוון שירותים בתחום ה^1 שירותי מיקור חוץ של עובדים מיומנים בתחום וריפיקציה ותכנון לתעשיית השבבים

א מ ן מחשבים בע״מ וריאסט ונצ'ר בע״מ

9401

ייבוא, שיווק ומכירה סיטונאית של מוצרי חשמל בעצמה ובאמצעות חברות בנות

שיווק ומכירה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה

מיני ליין בע״מ

בסט ביי רשתות שיווק בע״מ

9417

קרנות השקעה, המבצעות השקעות בחברות ישראליות בתחומים שונים ומגוונים מתן שירותים לוגיסטיים לניסויים קליניים אספקת שירותים לוגיסטיים והפצת תרופות, ויטמינים, אבזרים רפואיים, ציוד פרה-רפואי וציוד רפואי מתכלה . בנוסף, מספקת שירותי אחיות

פימי ישראל אופורטיוניטי פייב, שותפות מוגבלת

פימי אופורטיוניטי פייב (דלאוור),שותפות מוגבלת טריילוג - ניסויים קליניים בע״מ פארם-אפ שיווק (1966) בע״מ

9422

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www. antitrust.gov. il.

דיויד גילה

הממונה על ההגבלים העסקיים

ט״ז בחשוון התשע״ד (20 באוקטובר 2013) (חמ 3-2156)

1 ס״ח התשמ״ח, עמ' 128; התש״ס, עמ' 113.

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988 בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988י, אני מודיע על -(1) הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס'

מיזוג

עריכה והרכבה של מעגלים מודפסים ייצור של מעגלים מודפסים מורכבים

ניסטק בע״מ אלטק בע״מ

9405

אחזקות במגוון חברות, לרבות בתאת טכנולוגיות, המספקת מזגנים לקרונות קשר לצרכים צבאיים אינטגרציה של קרונות קשר לצרכים צבאיים

פימי ישראל אופורטיוניטי פייב, שותפות מוגבלת פימי אופורטיוניטי פייב (דלאוור),שותפות מוגבלת ח. מר תעשיות בע״מ

9418

י ס׳׳ח התשמ״ח, עמ' 128; התש׳׳ס, עמ' 113.

1891 ילקוט הפרסומים 6709, ב' בטבת התשע״ד, 5.12.2013