גיליון 6711 עמוד 30 מתאריך 10/12/2013את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, או

במסירה אישית, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא

יאוחר משעה 12.00 ביום 26.12.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים,

תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עומר גדיש, עו׳׳ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 32149-11-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.ל.נ.י הפקות בע״מ, ח״פ 51-436413-2,

והמבקשים: יחזקאל חיים, ת״ז 028910651, ואח', ע״י ב״כ עו״ד רז מסורי, מרח' ז׳בוטינסקי 65, ראשון לציון.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.11.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

28.1.2014,    בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום 27.1.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רז מסורי, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 37232-11-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.ד. החדשה בע״מ (בפירוק זמני), ח״פ 51-484530-4,

והמבקשים: המפרקים הזמניים, עו"ד ישראל בכר, ממגדל היובל, רח' מנחם בגין 125, קומה 2, תל אביב 67012, טל' -03 5755522, פקס' 03-5755527, ועו"ד דוד פורר, ממרכז עזריאלי 1, תל אביב, טל' 03-6074460, פקס' 03-5168815.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.11.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

7.1.2014,    בשעה 13.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 1.1.2014.

ישראל בכר, עו״ד    דוד פורר, עו״ד

ה מ פ ר ק י ם ה ז מ נ י י ם

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש״ר 39717-09-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ד.ש.י. מאיר יבוא ושיווק (2007) בע"מ,

והמבקשים: מואס טל וזיו רפאל, ע״י ב״כ עו״ד אליעזר רפלר, מרח' צה״ל 3, ת״ד 167, אשקלון, טל' 08-6722245, 08-6750033.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.9.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כי פירוקה מרצון של החברה יהיה בפיקוח בית המשפט, וכי בקשה זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 26.12.2013, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אליעזר רפלר, עו"ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר״ק 9890-11-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת הדסטק בע"מ, ח"פ 51-294117-0,

והמבקשות:    1. חברת מפעלי י. ברוש בע״מ, ח״פ

51-129484-5. 2. חברת דור כימיקלים בע״מ, ח״צ 52-0042375, ע"י ב"כ עו"ד עדי סייג, ממשרד עורכי דין טישמן, פריצקי, לוין, צדוק ושות', רח' הארבעה 10, תל אביב, טל' 03-5620563, פקס' 03-5620565.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.11.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

10.2.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עדי סייג, עו"ד באת כוח המבקשות

ילקוט הפרסומים 6711, ז' בטבת התשע״ד, 10.12.2013 2018