גיליון 6732 עמוד 9 מתאריך 09/01/2014יישוב

תאריך רישום

מטרות העמותה

שם העמותה

מספר עמותה

פרדס חנה-כרכור

י״א אב תשע״ב (30/07/2012)

חינוך

חינוך מעיין (ע׳׳ר)

58-056070-4

תל אביב-יפו

י״ב תמוז תשע״ב (02/07/2012)

אומנות

גלריה בנימין (ע׳׳ר)

58-056071-2

ירושלים

ד׳ אב תשע״ב (23/07/2012)

מחקר

המכללה לנוירופסיכואנליזה (ע״ר)

The College of (.Neuropsychoanalysis (R.A

58-056072-0

טבריה

י״ד אב תשע״ב (02/08/2012)

שיקום

שמעיה גליל עליון (ע׳׳ר)

58-056073-8

חיפה

כ׳ אב תשע״ב (08/08/2012)

חינוך

בי׳׳ס תורני חב׳׳ד - קרית שמואל (ע׳׳ר)

58-056074-6

בית שמש

י״ד תמוז תשע״ב (04/07/2012)

ספורט

גירז (ע׳׳ר) GEERZ (R.A)

58-056075-3

שדה אליהו

ט״ו תמוז תשע״ב (05/07/2012)

מוגבלויות

חיים עם סי-אף (ע״ר)

58-056076-1

אשדוד

כ׳ תמוז תשע״ב (10/07/2012)

חינוך

מוסדות חסידי בעלזא קריית גת (ע׳׳ר)

58-056077-9

תל אביב-יפו

ט״ו תמוז תשע״ב (05/07/2012)

ספורט

תל אביב דרבי גירלז (ע׳׳ר)

58-056078-7

נצרת

ו׳ אב תשע״ב (25/07/2012)

מסגרת מקצועית

מרקז רואיא (ע׳׳ר)

58-056079-5

גן יבנה

כ״ו תמוז תשע״ב (16/07/2012)

רווחה

משכן שילה (ע׳׳ר)

58-056080-3

דיר חנא

י”א כסלו תשע״ג (25/11/2012)

אחר

אלסהל עמק דיר חנא, עמותה לחקלאות והשקייה (ע׳׳ר)

58-056082-9

בת ים

ו׳ חשון תשע״ג (22/10/2012)

ספורט

ענפי ספורט כוח (ע״ר)

58-056083-7

אשקלון

ט׳׳ז אלול תשע׳׳ב (03/09/2012)

תורה

בנות רחל ונוות שולמית (ע׳׳ר)

58-056084-5

ירושלים

י״ח תמוז תשע״ב (08/07/2012)

ישיבה-כולל

יד אברהם ירושלים, על שם הגאון רבי אברהם פלאג׳י זצ׳׳ל (ע׳׳ר)

58-056085-2

ירושלים

כ״ב תמוז תשע״ב (12/07/2012)

אומנות

אגודת הכלייזמרים - ירושלים (ע׳׳ר)

58-056086-0

אשקלון

ד׳ אב תשע״ב (23/07/2012)

רווחה

בית עזרה אשקלון (ע׳׳ר)

58-056087-8

שפרעם

כ׳ חשון תשע״ג (05/11/2012)

דת הנצרות

מרכז הצופים הקתולים בישראל (ע׳׳ר)

58-056088-6

בת ים

ג׳ אב תשע״ב (22/07/2012)

ספורט

אדום לעד (ע׳׳ר)

58-056089-4

תל אביב-יפו

י״ח תמוז תשע״ב (08/07/2012)

פעילות חברתית

ביחד באושר - המרכז לחינוך Together in (לנישואין מאושרים (ע״ר Happiness - Center for Marriage (.Education (R.A

58-056090-2

2909 ילקוט הפרסומים 6732, ח' בשבט התשע״ד, 9.1.2014