גיליון 6736 עמוד 25 מתאריך 15/01/2014תתכנס ביום 18.3.2014, בשעה 10.00, אצל שריר, שיוו ושות', משרד עורכי דין, מרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 39, תל-אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל זילבר, מפרק

ז.ר זר החזקות בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-353540-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 19.3.2014, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' השקמים 15א, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הילה רוזנשטין, מפרקת

א. פלדמן אמנות ועיצוב בע״מ

(ח”פ 51-441906-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 19.3.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' שלמה בן יוסף 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה חנן, מפרק

ממש מכון למחקר שימושי בע׳׳מ

(ח”פ 51-160310-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 19.3.2014, בשעה 9.00, אצל המפרקת, דרך הדרום 3, קרית גת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאה יעיש, מפרקת

ר.ש.ז. נכסים והשקעות בע׳׳מ

(ח״פ 51-430823-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 19.3.2014, בשעה 9.00, במשרד החברה, רח' יבנה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הרצל שקלים, מפרק

גאופיט מדיקל בע׳׳מ

(ח״פ 51-442614-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 9.3.2014, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' הנדיב 8, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד בנדורי, מפרק

רוביקון וונטשרס בע׳׳מ

(ח״פ 51-194496-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 16.3.2014, בשעה 11.00, במשרד שבלת ושות' עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ 4, תל אביב 6423806, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד רוברטס, עו״ד, מפרק

קלריאנט בע׳׳מ

(ח״פ 51-285846-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 16.3.2014, בשעה 11.00, במשרד שבלת ושות' עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד רוברטס, עו״ד, מפרק

מדז בע״מ

(ח״פ 51-224903-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 16.3.2014, בשעה 11.00, במשרד שבלת

3165 ילקוט הפרסומים 6736, י״ד בשבט התשע״ד, 15.1.2014