גיליון 6737 עמוד 17 מתאריך 19/01/2014מס׳

סידורי שם המפעיל

מס׳ תאגיד עיר השירות

מספר

תקנים

500291000

1

נהריה

עיריית נהריה - מוקד עירוני

514

580024925

1

נהריה

מרכז תקוותנו - קרן ילדנו - נהריה

515

941079386

3

נהריה

משטרת ישראל - נהריה

516

1

נהריה

עיריית נהריה - יחידת הנוער - השומר הצעיר

517

589906114

1

מירון

שירותי בריאות כללית - מירון

518

1

עראמשה

גן אפרוחים - עראמשה

519

1

עראמשה

גן פרח - עראמשה

520

1

עראמשה

מועדונית - מצילה - עראמשה

521

1

פסוטה

פרוייקט אהלינא - פסוטה

522

1

פקיעין

גן אשכול - פקיעין

523

1

פקיעין

אשכול גנים - מצילה - פקיעין

524

500224043

1

גשר הזיו

בית ספר תיכון סולם צור - קיבוץ גשר הזיו

525

501605786

1

סאסא

ספריית סאסא - קיבוץ סאסא

526

580280550

2

מטה אשר

מועצה אזורית מטה אשר- מתנ״ס עברון

527

1

מטה אשר

מועצה אזורית מטה אשר - מרכז מעברים

528

1

מטה אשר

מועצה אזורית מטה אשר - מחלקת איכות הסביבה

529

1

שבי ציון

גן ילדים גפן - שבי ציון

530

1

שייח דנון

גן ילדים אנואר - שייח דנון - ״מצילה״ בטחון פנים

531

589104751

2

שלומי

מד״א שלומי

532

1

שלומי

מועצה מקומית שלומי - חינוך+ מוקד

533

1

שלומי

גן דוכיפת - שלומי

534

941079386

2

מעלות

משטרת ישראל - תרשיחא

535

1

מעלות

גן השושנים - על״א - תרשיחא

536

589104751

1

קרית שמונה

מד״א קרית שמונה

537

580057321

1

קרית שמונה

מעון ויצ״ו - דן - קרית שמונה

538

580057321

1

קרית שמונה

מעון ויצ״ו - הורדים - קרית שמונה

539

580263572

10

קרית שמונה

מכללת תל חי - קרית שמונה

540

589902279

1

קרית שמונה

מכבי שירותי בריאות - קרית שמונה

541

501400378

1

קרית שמונה

מכבי אש - קרית שמונה

542

580024925

1

קרית שמונה

מעון תקוותנו

543

2

קרית שמונה

בית ספר תיכון דנציגר - קרית שמונה

544

580263572

1

תל חי

מכללת תל חי - מרכז צעירים

545

580263572

1

תל חי

מכללת תל חי - מחלקת תפעול - קרית שמונה

546

580219327

1

ראש פינה

מ.ט.י ראש פינה

547

589906114

1

ראש פינה

שרותי בריאות כללית - ראש פינה

548

3185 ילקוט הפרסומים 6737, י״ח בשבט התשע״ד, 19.1.2014