גיליון 6737 עמוד 3 מתאריך 19/01/2014מס׳

סידורי שם המפעיל

מס׳ תאגיד עיר השירות

מספר

תקנים

580011146

7

עפולה

בית הילדים אמונה

30

580016087

1

נתניה

האגודה לתרבות הדיור

31

580026003

7

ירושלים

בית חינוך עוורים

32

580163830

5

ירושלים

מכון פוירשטיין

33

580082741

17

כלל ארצי

מרכז ישיבות בני עקיבא

34

3

נתניה

מרכז גריאטרי דורה

35

500229711

1

גולן

מועצה אזורית גולן

36

510852981

7

כלל ארצי

אור שלום, כפר ילדים ונוער

37

500232152

3

עתלית

מועצה אזורית חוף הכרמל

38

2

חצור הגלילית

מועצה מקומית חצור

39

590002341

4

ירושלים

נווה הורים

40

580049146

14

כלל ארצי

מוסדות חינוך כפר פינס

41

580071850

15

רעננה

בית איזי שפירא

42

580088052

3

נתניה

תפארת בנים-בית פלוצניק

43

580307130

1

צפת

קרן מחקרים רפואיים-צפת

44

580056455

5

פתח תקוה

אגודת גן אליע

45

580362234

2

נוב

אולפנת נוב

46

580005973

1

אשקלון

האגודה למען הקשיש

47

4

כלל ארצי

עיריית תל אביב - רווחה

48

580020287

3

ירושלים

גן אדי שור

49

580064855

13

כלל ארצי

קרן שלם

50

3

אשדוד

עיריית אשדוד- רווחה

51

580007219

1

עפולה

בית אבות משלב עפולה

52

580069912

3

צפת

עמותת לבנות ולהבנות

53

580020287

10

כלל ארצי

עמותת שקל

54

580016103

8

כלל ארצי

משרד הבריאות-דרום

55

580287126

2

ירושלים

מדרשת הרובע

56

23

כלל ארצי

עיריית תל אביב - חינוך

57

580049120

4

מעלה אדומים

מתנס מעלה אדומים

58

580177863

1

תל אביב

אדם טבע ודין

59

570028928

4

מעלה לבונה

אולפנת מעלה לבונה

60

57

כלל ארצי

המוסד לביטוח לאומי

61

580049187

1

קרית ארבע

אולפנת קרית ארבע

62

580088821

2

עפולה

בית אורי

63

580175677

12

כלל ארצי

קו לחיים

64

3171 ילקוט הפרסומים 6737, י״ח בשבט התשע״ד, 19.1.2014