גיליון 6737 עמוד 6 מתאריך 19/01/2014מס׳

סידורי שם המפעיל

מס׳ תאגיד עיר השירות

מספר

תקנים

589906114

17

כלל ארצי

שרותי בריאות כללית - תל אביב

135

589906114

52

כלל ארצי

קופת חולים כללית - דן

136

589906114

45

כלל ארצי

קופת חולים כללית - מרכז

137

589906114

11

כלל ארצי

קופת חולים כללית - חיפה

138

589906114

5

כלל ארצי

קופת חולים כללית - צפון-מינהל

139

589906114

1

קריות

קופת חולים כללית - לוגיסטיקה

140

589906114

7

תל אביב

שרותי בריאות כללית - הנה׳ הראשית

141

589906114

2

כלל ארצי

קופת חולים כללית - צפון-סיעוד

142

589906114

3

כלל ארצי

קופת חולים כללית - הנגב-רוקחות

143

589906114

6

כלל ארצי

קופת חולים כללית - הנגב-סיעוד

144

589958495

11

כלל ארצי

קופת חולים מאוחדת

145

589958495

8

כלל ארצי

קופת חולים מאוחדת - יהודה דרום

146

589902279

13

כלל ארצי

קופת חולים מכבי - שפלה, ירושלים

147

589902279

18

כלל ארצי

קופת חולים מכבי - שרון

148

589902279

3

כלל ארצי

קופת חולים מכבי - נגב

149

75

פתח תקוה

בית חולים בלינסון

150

589906114

14

רעננה

בית חולים בית לוינשטיין

151

589906114

29

כפר סבא

בית חולים מאיר

152

589906114

13

פתח תקוה

מרכז רבין - קמפוס גולדה השרון

153

589906114

52

עפולה

בית חולים העמק

154

589906114

16

רחובות

בית חולים קפלן - מנהל

155

589906114

71

באר שבע

בית חולים סורוקה

156

29

כלל ארצי

בית חולים שניידר לילדים

157

520008095

66

ירושלים

בית חולים הדסה

158

580007557

114

ירושלים

בית חולים שערי צדק

159

580172682

1

יתד

חלוצה - סוכת שלום

160

500100904

44

חיפה

בית חולים רמבם

161

500100904

54

תל אביב

בית חולים איכילוב

162

500100904

18

חולון

בית חולים וולפסון

163

500100904

55

תל השומר

בית חולים שיבא תל השומר

164

500100904

11

חדרה

בית חולים הלל יפה

165

83

ראשון לציון

בית חולים אסף הרופא

166

589906114

1

צפת

בית חולים זיו-בית ספר לאחיות

167

580051712

7

טבריה

בית חולים פוריה

168

4

צפת

בית חולים זיו

169

3174    ילקוט הפרסומים 6737, י״ח בשבט התשע״ד, 19.1.2014