גיליון 6739 עמוד 2 מתאריך 20/01/2014מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984,

ולפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(ג) לפקודת התעבורה' ולפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את השופט אביטל חן, לסגן נשיא של בתי משפט לענייני תעבורה במחוז ירושלים, מיום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014). כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014) (חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס׳׳ח התשס׳׳ז, עמ' 383.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שושנה שיטרית, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, מיום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014); בהסכמת השופטת, מינויה יעמוד בתוקף כל עוד היא מכהנת בבית משפט השלום באילת, ובלבד שתקופת המינוי לא תעלה על שבע שנים.

כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014) (חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את בנימין ארבל, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בנצרת, מיום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014). כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014) (חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ אני מודיעה שנשיא המדינה מינה מתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 את הרשומים מטה, כמפורט לצדם:

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

2    ס״ח התשמ״ד, עמ' 78.

(1)    השופט יגאל פליטמן, לכהונת נשיא בית הדין הארצי לעבודה;

(2)    השופטת ורדה וירט לבנה, לכהונת סגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה;

(3)    השופטת סיגל דוידוב מוטולה, לכהונת שופטת בית הדין הארצי לעבודה;

(4)    השופט גד גדעון, לכהונת שופט בית המשפט המחוזי באר שבע;

(5)    עורך הדין אביים ברקאי, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל-אביב-יפו;

(6)    עורך הדין אמיר דורון, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הדרום;

(7)    השופטת עדי במביליה, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הצפון;

(8)    עורכת הדין מרב גרינברג, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז המרכז;

(9)    עורכת הדין אורנה סנדלר-איתן, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הדרום;

(10)    הרשמת עפרה גיא, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הדרום;

(11)    עורכת הדין אפרת פינק, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז המרכז;

(12)    עורך הדין דניאל קירס, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון;

(13)    עורך הדין מחמוד שדאפנה, לכהונת שופט בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז הצפון;

(14)    עורכת הדין פאני גילת כהן, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז הדרום;

(15)    הרשמת חופית גרשון יזרעאלי, לכהונת שופטת בית דין אזורי לעבודה תל-אביב-יפו;

(16)    הרשם תומר סילורה, לכהונת שופט בית דין אזורי לעבודה תל-אביב-יפו;

(17)    עורך הדין מורן מרגלית, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון;

(18)    עורכת הדין ריקנטי-רוסהר, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז הצפון;

(19)    הרשמת סיגלית אופק, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז תל-אביב-יפו;

(20)    עורך הדין אלעזר נחלון, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז ירושלים;

(21)    הרשם כאמל אבו קאעוד, לכהונת שופט בית דין אזורי לעבודה;

(22)    הרשם ערן שילה, לכהונת שופט בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז ירושלים;

(23)    עורך הדין עמית יריב, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל-אביב-יפו;

(24)    הרשמת רגד זועבי, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הצפון;

(25)    עורכת הדין מנאל חליחל-דיאב, לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה מחוז צפון.

ילקוט הפרסומים 6739, י״ט בשבט התשע״ד, 20.1.2014 3262