גיליון 6741 עמוד 5 מתאריך 21/01/2014מס׳ הרישיון

שם הרופא הווטרינר

מס׳ הרישיון

שם הרופא הווטרינר

2839

ד׳׳ר דן גלסר

2802

ד״ר תמר אילוביץ

2840

ד״ר רז פרץ

2803

ד״ר ליאורה גור יצחק

2841

ד״ר אפרת גן-מור

2804

ד״ר אבירם עזרא

2842

ד׳׳ר יאנה סוקולובסקי בן סירא

2805

ד״ר בת אל שרה אבנרי

2843

ד׳׳ר דלית ינקוביץ

2806

ד״ר רם כהן

2844

ד׳׳ר מיכל הראל

2807

ד״ר דן גולדברגר

2845

ד״ר הגר וייס

2808

ד״ר ניצן לריאן

2846

ד״ר יעל צויגרך

2809

ד״ר אסף גולדברג

2847

ד׳׳ר מיכל מורגנשטרן

2810

ד״ר סבינה הובר

2848

ד״ר מרטין בלום

2811

ד״ר איריס אמינוב

2849

ד״ר נועה פיש

2812

ד״ר בן שחר לביא

2850

ד׳׳ר ויאצ׳סלב טביס

2813

ד״ר חן קוליק

2851

ד״ר הילה סלע

2814

ד״ר תמר סופר

2852

ד״ר קח קוגן

2815

ד״ר שרוק ג׳ולאני

2853

ד״ר טל שמעון שניידר

2816

ד״ר גל זגרון

2854

ד״ר יעל שניידר

2817

ד״ר שמעון שפינדלר

2855

ד״ר יואנה פתקובה

2818

ד״ר רומי חליפה

2856

ד״ר עינת בלך

2819

ד״ר יניב פימה

2857

ד״ר טובה יעקובוביץ

2820

ד״ר יונתן ג׳ימס בן-גרא

2858

ד״ר סיון ריטר

2821

ד״ר אלעד פרי

2859

ד״ר אודליה פורטנוי

2822

ד״ר דליה טיגיל

2860

ד״ר עמאד אל דין בדארנה

2823

ד״ר ענת פרלמן-אברהמי

2861

ד״ר משה פסקר

2824

ד״ר שרון פפו אבן-צור

2862

ד״ר רלי בורדה

2825

ד״ר עומר יוסף לרמן

2863

ד״ר סלאח אל דין קבהה

2826

ד״ר שי ישראל גולדן

2864

ד״ר נעמה סטורלזי

2827

ד״ר אתיה אלפרן-זהר

2865

ד״ר יעל אבידן בלי

2828

ד״ר מיכל אלראי

2866

ד״ר סאהר פהדאן

2829

ד״ר רועי פומרנץ

2867

ד״ר אלינה בולוטין

2830

ד״ר ערן פרידמן

2868

ד״ר יריב גובר

2831

ד״ר ליאת הולנדר

2869

ד״ר עבד אללטיף מחאג׳נה

2832

ד״ר דקלה רוזנטולר

2870

ד״ר מור מאירי

2833

ד״ר איה רביד

2871

ד״ר רועי מנגד

2834

ד״ר צבי רביד

2872

ד״ר הדס ולד

2835

ד״ר אדוה לוין וינשטין

2873

ד״ר ארנית אורין

2836

ד״ר מיכל סבוראי נתן

2874

ד״ר מורן לבון

2837

ד״ר תומר ניסימיאן

2875

ד״ר ליאורה אניה יקיר

2838

ד״ר קארין מרר

3381 ילקוט הפרסומים 6741, כ' בשבט התשע״ד, 21.1.2014