גיליון 6741 עמוד 8 מתאריך 21/01/2014הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 10.00 ביום 10.3.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דוד סופיר, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר׳׳ק 6830-01-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת שוי פוטון רהיטים ואביזרים (1995) בע׳׳מ,

והמבקש: יחיא אבו מאדי, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד צבי גולנזר, מרח' כורש 4, ירושלים 9414404.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

20.3.2014,    בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 11.00 ביום

13.3.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

צבי גולנזר, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 54432-11-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת תפוז כח אדם לבניה בע”מ, ח׳׳פ 51-422692-7,

והמבקשים: אכרם מחאמיד ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מוחמד לוטפי, מת׳׳ד 244, אום אל פחם 30010, טל' 04-6312975, פקס' 04-6314157.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.11.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 7.4.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 30.3.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מוחמד לוטפי, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פר׳׳ק 52008-12-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת דגנים נדל׳׳ן והשקעות בע”מ, ח׳׳פ 51-390515-8,

והמבקשים: עבד אלבאסט מחאג'נה ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד מוחמד לוטפי, מת׳׳ד 244, אום אל פחם 30010, טל' 04-6312975, פקס' 04-6314157.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.12.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 11.3.2014, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 4.3.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מוחמד לוטפי, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר׳׳ק 52881-12-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.י.ס אבזרי אופנה בע”מ, והמבקשת: החברה עצמה, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד לירן שקד, רישיון מס' 49915, ממשרד עורכי דין רבקין-שקד, שד' בן גוריון 6, חיפה 35414.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.12.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

16.2.2014, בשעה 14.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 9.00 ביום 9.2.2014.

3384    ילקוט הפרסומים 6741, כ' בשבט התשע״ד, 21.1.2014