גיליון 6746 עמוד 12 מתאריך 30/01/2014והמבקשים: לימור ריחני ואח', ע״י ב׳׳כ עו׳׳ד אלעד עפארי, ממשרד עורכי דין כהן, וילצ'יק, קמחי ושות', דרך אבא הלל סילבר 14, בית עוז, רמת גן 52506, טל' 03-6119000, פקס' 03-7514090

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.1.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

18.3.2014,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 4.3.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלעד עפארי, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר״ק 22920-01-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ניו נוגה לייט (2000) בע״מ, ח״פ 51-293647-7,

והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד אופיר רונן ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' כנרת 5 (מגדל ב.ס.ר. 3 - קומה 4), בני ברק 5126237, טל' 03-6911808, פקס' 03-6957591.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.1.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

25.3.2014,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 10.3.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אופיר רונן, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר״ק 8391-10-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אלכימאים שיווק ומסחר 2007 בע״מ,

ח״פ 51-391177-6,

והמבקשת: מעין רנד-אקשטיין, ת״ז 032618340, ע״י ב״כ עו״ד אברהם פטר רנד, רישיון מס' 10618, מרח' הרב מרכוס 5, חיפה 33283, טל' 04-8554949, פקס' 04-8555252.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.10.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

11.3.2014,    בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 18.00 ביום 18.2.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אברהם פטר רנד, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר״ק 21305-10-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת אבו עיאש בע״מ, ח״פ 51-215545-8,

והמבקש: עלי סואעד, ע״י ב״כ עו״ד נאדר ג'רייס, מרח' הגליל 3/1, ת״ד 291, כרמיאל 2191102.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.10.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

24.2.2014,    בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נאדר ג'רייס, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש״ר 7542-06-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת מוסדות חינוך ותרבות בדימונה

בע״מ, ח״פ 51-048180-7,

והמבקשת: עיריית דימונה, ע״י ב״כ עו״ד ליאור מרקוביץ, מרח' ויצמן 10/2, ת״ד 5188, באר שבע 84151, טל' 08-6235588, פקס' 08-6231155.ילקוט הפרסומים 6746, כ״ט בשבט התשע״ד, 30.1.2014 3488