גיליון 6750 עמוד 2 מתאריך 04/02/2014הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-988ו בהתאם לסעיף ו2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-988וו, אני מודיע על -(ו) הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן: 1

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

מס׳ מיזוג

תיירות יוצאת ליחידים ועסקים, הטסות רפואיות וארגון משלחות בתי ספר לפולין תיירות יוצאת ותיירות פנים חברה בייסוד לצורך המיזוג

איסתא ישראל בע”מ אקדמי טרוול בע”מ

אקדמי טרוול 4ו20 בע׳׳מ (חברה בייסוד)

9450

אגודה שיתופית חקלאית העוסקת באמצעות חברת רימון בייזום, ניהול, ביצוע ותפעול של פרויקטים בתחום תשתיות המים והביוב, מערכות לטיפול במים ושפכים בעבור חברות תעשייתיות, חקלאיות ורשויות מקומיות נוסף על הקמה, שיקום וטיוב בארות של מים שפירים בעבור חברת מקורות עוסקת בתפעול, תחזוקה וניהול מערכות מים משני הסוגים, מים שפירים ומי קולחין בהתיישבות הכפרית בישראל, שמתחילה מהחיבור של מקורות או החיבור של השיבר הראשי שאליו מחובר היישוב, ועד בתי התושבים, חלקות האדמה החקלאיות ומפעלים במקטע התעשייתי, הכול לפי הקצאת כל יישוב

מיגר - מערכות מידע גרנות אגש״ח בע״מ מי-רם מים ותשתיות בע״מ

9453

מחקר, פיתוח וייצור מערכות לחימה מחקר, פיתוח וייצור מערכות נשק קל ומערכות אופטיות מחקר, פיתוח וייצור מערכות דיגיטליות לצילום ומיפוי אווירי

רפאל - מערכות לחימה מתקדמות בע”מ נסקא תעשיות - אס קיי גרופ בע”מ

VISIONMAP LTD.

9455

פיתוח, ייצור ושיווק תרופות פיתוח, ייצור ושיווק תרופות וחיסונים

Amgen Manufacturing Limited. F. Hoffmann-La Roche Ltd

9469

ייצור והתקנה של מערכות חשמל ביצוע פרויקטים בתחום הבנייה

אינטר אלקטריק התקנות (983ו) בע”מ אטלון הנדסה בע”מ

9473

קבוצת יוניליוור (הכוללת בין השאר את

,UNILEVER VENTURES HOLDINGS B.V עוסקת בייצור (Conopco, Inc ואת Iluminage, Inc.

ושיווק מגוון מוצרי צריכה סינרון מדיקל בע״מ וסינרון ביוטי בע״מ עוסקות בייצור ובשיווק מכשירים מתחום הרפואה האסתטית היא חברה בלא כל פעילות Iluminage Beauty Ltd.

כיום

UNILEVER VENTURES HOLDINGS B.V.

Iluminage, Inc Conopco, Inc

סינרון מדיקל בע״מ סינרון ביוטי בע״מ

Iluminage Beauty Ltd

9475

תכנון, הקמה ותפעול של מיתקנים לטיוב מי תהום בארץ; ניהול משק מים וביוב עירוניים ותכנון מיתקן התפלה בכפר מסריק

מספקת שירותי טיפול בשפכים תעשייתיים, כולל חומרים מסוכנים, באמצעות מיתקן הממוקם באזור התעשייה של קרית אתא

שיכון ובינוי - מים בע״מ אלקון מרכז מיחזור (2003) בע״מ

9477

ייצור ושיווק אריזות פח חברה בייסוד לצורך המיזוג

קניאל תעשיות אריזה בע”מ קניאל תעשיות א.ט.ג. בע”מ

ו948

ייצור ציוד ומערכות לייצור מוליכים למחצה ייצור ציוד ומערכות לייצור מוליכים למחצה

Tokyo Electron Limited Applied Materials, Inc.

9489

ילקוט הפרסומים 6750, ד' באדר א' התשע״ד, 4ו20 .2 .4 3598

1

   ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128.