גיליון 6752 עמוד 8 מתאריך 06/02/2014שם המבקש

תאריך

פטירה

שם המנוח

מס׳ תיק

לביא אדי חי

12/05/1993

לביא אשר

965082/2

שפרלינג צבי חנוך

14/09/2013

שפרלינג מרים

967660/1

מתיקו אברהם

17/05/1998

אבטה אסקבו

967726/1

סגל ענת

06/08/2012

סבן הרצל

967762/1

ביטון פאולין ג׳יין

14/11/2010

ביטון שלמה

967824/4

חשן אבטליון

05/08/2010

חגבי כולני זכריה

968047/1

חשן אבטליון

17/10/2013

חגבי כולני סוביה

968053/1

וולשטיין מאשה

12/03/2008

וולשטיין יוסף

968058/2

טורטון רחל

25/09/2013

גלילי מרים

968090/1

מתתוף ויקי

31/10/2013

אגיגא בנימין

968108/1

גולן אלה

16/10/2013

ברקוביץ אוה

968141/1

ליברמן יעקב

17/11/2013

ליברמן מרגרטה

968226/1

חזן כוכבה

23/11/2013

אברגל סטי

968355/2

בר עם יוסף

08/08/2013

בר-עם משה

968411/1

זיסמן גלינה

18/11/2013

שוסטר אלכסנדר

968533/1

אברגל יניב

10/12/2013

אברגל סלומון

968542/1

חזן יוסף

18/01/2013

חזן אלן

968553/1

אריאלי רבקה

27/11/2013

אריאלי יצחק

968560/1

גוטמן חנה

09/11/2013

גוטמן קרלה

968576/1

שרייבר אילן משה

03/12/2013

שרייבר יפה

968665/3

קורנבליט

ליליאנה

02/01/1990

גיכרמן רוזה

968690/1

קורנבליט

ליליאנה

10/09/1994

גיכרמן פליקס

968693/1

וייס רות

12/12/2013

וייס אברהם-יוסף

969232/1

שמרלינג מרים

04/10/2013

ישורון לאה

969396/1

גיטלר טליה

08/10/2013

נוסבוים לאה

969044/1

בידא שמואל

19/11/2013

בידא חיים

413764/3

קרלנשטיין חיה בלה

13/12/2013

קרלנשטיין ראובן אליצור

969029/1

אדרת ירדנה

15/11/2013

אדרת יוסף

968729/1

סגס יעקב

21/10/1968

סגס יוסף

968788/1

סגס יעקב

24/08/2013

סגס נעמי

968802/1

דז׳נשוילי חיים

13/11/2013

דז׳נשוילי ציפורה

968979/1

צ׳קול רינה

13/12/2013

צ׳קול צלצאו

969001/1

גדעון

תאריך

שם המבקש

פטירה

שם המנוח

מס' תיק

רוסה אביגדור

11/12/2013

רוסה רחל מינדל

969008/1

גונן-גורניצקי

חנה

02/11/1984

גורניצקי הרצקה לייב

969041/1

בלסקי גרש

06/06/2013

בלסקי מריה

969057/2

מזרחי חנה סמדר

13/12/2013

מזרחי עופר

969174/1

גיר שושנה

24/11/2013

גיר סימון אברהרד

969218/1

ברגשטין בנימין

24/11/2013

ברגשטיין אסתר

969340/1

גורנשטיין רבקה

21/12/2010

גורנשטיין יהודה

969346/1

כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד (1 בינואר 2014)

רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש

תאריך

פטירה

שם המנוח

מס' תיק

מלמד עליזה

20/10/2013

נתנאלי ליליאן (אלנה)

965827/1

חגירה פנינה

09/11/2013

חגירה מנחם

965852/1

צפר נטע

24/10/2013

לביא שמעון

966334/1

כהן רימונד

18/03/2013

כהן אברהם

966015/1

זליג אהובה

26/02/2012

אפלקר משה צבי

966361/1

מירלס אלה

25/11/2013

וייסברוייט לב

967167/1

שמעון אסתר

03/10/2013

שרעבי מרים

966963/2

גדריך שרה

18/10/2013

גדריך פישל

960299/2

רודומישלסקי

08/11/2013

רודומישלסקי

966455/1

קונסטנטין

נאום

אונטרמן אשר

26/10/2013

אונטרמן רבקה אסתר

966719/1

פרידמן ורה

04/04/2004

גס קלרה

966917/1

ספיר יפה

27/12/2007

ספיר ציון

967363/1

יפת שרה

24/11/2013

יפת יהודה

967432/1

יבלונובסקי

05/09/2013

יבלונובסקי נתן

967908/1

צימרמן טובה

איזיק

פוגל אברהם

21/10/2013

פוגל משה

968715/1

בן דוד אביבה

21/11/2013

קצוני רחמים

969138/1


ילקוט הפרסומים 6752, ו' באדר א' התשע״ד, 6.2.2014 3688