גיליון 6760 עמוד 6 מתאריך 23/02/2014(1)    במקום סעיף 15(א)(8)(ב) בא:

”(ב) עד 3% בעד פתיחתו או אחזקתו של סניף

חדש מיוחד באופן הזה:

(1)    עד 1.5% בעד פתיחת סניף חדש מיוחד,

ביישוב שבו אין סניף של תנועת נוער, ברשויות מקומיות או ביישובים המצויים בדרגה 8 ומעלה במדד הטיפוח המשרדי כך שתינתן תמיכה בהיקף זהה בעד כל אחד מהסניפים החדשים המיוחדים שייפתחו; יובהר, כי סניף חדש מיוחד הנתמך לפי פסקת משנה זו,

לא ייתמך לפי פסקה 9 שלהלן; בפסקת משנה זו, ”פתיחת סניף חדש מיוחד” -כולל אחזקתו בארבע השנים הראשונות לאחר השנה שבה נפתח;

(2)    עד 1.5% בעד אחזקת סניף חדש מיוחד,

שנפתחו בשנת 2012, בהתאם לסעיף 15(א)(8)(ב) כנוסחו ערב תחילתו של תיקון זה”;

(2)    במקום סעיף 15(א)(8)(ג) בא:

”התמיכה לפי פסקה זו תינתן לשנה אחת בלבד,

למעט לעניין תמיכה בפתיחה של סניף חדש מיוחד כאמור לעיל בפסקת משנה (ב);”.

13. תחילה

תחילתו של תיקון זה ביום כ”ט בטבת התשע”ד (1 בינואר

2014) .

ט' באדר א' התשע׳׳ד (9 בפברואר 2014) (חמ 3-1888) (803-35-2013-000022)

שי פירון

שר החינוך

הודעה על הכרה בגופים כמכונים מוכרים להתפתחות הילד

לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש”ס-2000

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק מעונות יום שיקומיים, התש׳׳ס-2000י, ותקנות מעונות יום שיקומיים (כללים להכרה במכון להתפתחות הילד), התש”ע-22009, הכרתי בגופים המפורטים להלן כמכונים מוכרים להתפתחות הילד לעניין החוק: א. מכונים להתפתחות הילד:

1    מכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, תל השומר;

2    המכון להתפתחות הילד והיחידה לנוירולוגיה פדיאטרית, מרכז רפואי איכילוב ובית אברמס (סוראסקי), רח' בלפור 14, תל אביב;

3    מכון להתפתחות הילד ונוירולוגיית ילדים, מרכז רפואי אסף הרופא, באר יעקב;

י ס׳׳ח התש׳׳ס, עמ' 169; התשס׳׳ח, עמ' 875 . 2 ס”ח התש”ע, עמ' 260

4 המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי הלל יפה, חדרה;

5. המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה;

6    המרכז להתפתחות הילד, בית חולים לגליל המערבי, נהריה;

7    מכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי רבקה זיו, צפת;

8    מכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי ברזילי, אשקלון;

9. תחנה לאבחון ושיקום הילד, רח' הצדיק מירושלים 2,

באר שבע;

10    המכון להתפתחות הילד, בית חולים צרפתי, נצרת;

11    המכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח' ירושלים 11, תל אביב;

12    המכון להתפתחות הילד, בית חולים שניידר לילדים בישראל, רח' קפלן 14, פתח תקוה;

13    המכון להתפתחות הילד כרמים, שירותי בריאות כללית, הסוכה 10, ראשון לציון;

14    המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא;

15    המכון להתפתחות הילד והיחידה הנוירופדיאטרית שיקומית, בית החולים לוינשטיין, רעננה;

16    המכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, שד' ויצמן 21, נתניה;

17    מכון לנוירולוגיה והתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח' המגינים 104, חיפה;

18. המכון להתפתחות הילד, מרפאת רקתי, שירותי בריאות כללית, החשמונאים, טבריה;

19    המכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, דרך בית לחם 75, מרפאת לב תלפיות, ירושלים;

20    המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי קפלן, רחובות;

21    המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי סורוקה, באר שבע;

22    המכון להתפתחות הילד, בית חולים יוספטל, אילת;

23.    המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' אגריפס 42, ירושלים;

24.    המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' עמק דותן 53, מודיעין;

25 המכון להתפתחות הילד - השלום, מכבי שירותי בריאות, רח' יגאל אלון 96 פינת רח' תובל, תל אביב;

26.    המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' רבי עקיבא 34, בני ברק;

27.    המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' לישנסקי 1, ראשון לציון;

28    המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' צאלים 9, חולון;

29    המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' הבנים 14, הוד השרון;

30    המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' מרקוני 10, חיפה;

31    המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' התקווה 4, באר שבע;

3974    ילקוט הפרסומים 6760, כ״ג באדר א' התשע״ד, 23.2.2014