גיליון 6767 עמוד 3 מתאריך 09/03/2014|מס' תיק | |שם המנוח/ה    ת^פטירה    | |שם המבקש

ירושות

1/184943    מנדלוביץ יוכבד    19/02/2004 פז יעקב

הס שפרה

1/1 84974

הס אוטו

191 84905

דוידוב רבש

121 84947

עזרא רחל

121 84945

חמידס חנה

121 84906

פרוצס קולרה

121 84901

יכנין קלרה

1/1 84965

פייטו יהונתן

121 80973

עאומגרחן פיהל

12180941

באומגרטן שרה

20983 ו12

ספוזני ק אריה

00ט12185

דבוש גבריא ל

02ט25 /12

עדד רינה

12/85204

סנטו שלמה

22/85005

שנפר לובק

12/ 25007

יובל נחמיה

1 /1 85078

לבצוב אדוארד

1/185020

אברבוך ישראל

1/185024

כהן גרשון הלנה

1/185027

כהן יונה

1/185028

מרקו בטי

1/185032

ואתורי חואתו

85033 1/א

חסין יעקב

1/185034

יוארי תקוה

1/185036

מרנר אלן אידה

1/185078

ביטאןשהומי

45039 2/ ן

בטיאס רז

45240 2/ ן

למעון יהודה

2 /2 45941

שיזר נירה

1/2 45049

גרטל מרים

2 /2 05950

שמולביץ רון

2/2 05952

ויינר איזיק

1/185053

ויינר שיינה

1/185055

צ׳רנורודסקי מריה

1/185060

פריצקר יאיר

1/185061

שלגמן פנינה

1/185066

רוזנברג פיטר

1/185067

עמיאל גויה

1/185069

שריפי הרצל חיים

1/185073

איזנפרסר משה

1/185081

גחלב רמדאן

1/185083

דאיצ׳יק לאוניד

1/185087

שוינקלשטין ישראל

1/185089

אליס רחים

1/185091

מושקוביץ רבקה

1/185098

08/06/2013 הס רם ג׳וליוס 31/10/2013 הס רם ג׳וליוס 03/01/2000 דוידוב סן אידה 00/04/2013 עינ מנשט 22/04/2006 חמיידס יצחק דב 28/10/2013 פז מרי 07/09/2008 צטורוב אלה 2 06/03/201 רינגל שיר 2/1980 30/0 עטומגרטן שמואל 2/1092ד/24 באומגרטן שמואל 00/09/2013 ספל׳ניק אברהם 0/1083 ד/20 בן-נל מרים 2013/20/H עלפון רוזי 20/10/1098 שגב חמדה 0/2012 ד/03 דבורצק י תמר 25/10/2013 פלדמן טליה 1/2013 04/1 לבצוב אירינה 05/10/2013 אברבוך סמדר 16/10/2013 כהן גרשון אליהו רפאל 2 217/03/201 כהן משה 1/2013 20/1 פוטזמן זהבה 06/11/1977 ואתורי שמעון 14/10/2013 חסין נינה 28/03/2013 יוארי רונן 09/08/1998 מרנר אלן רוזי מרגרי ו 04/06/201 ביטמן אריאל 19/10/2012 אטיאס ריקה 29/02/2013 למעון אביבה 1/2012 ן/8ו קשטן נאוה 24/33/2033 גליזר נעמי 20/03/2013 שמו לביץ לאה 24/08/2013 אסולין אסתר 10/08/1984 אסולין אסתר 13/04/2013 צ׳רנורודסקי זינובי 02/01/2000 בהריר קטיה 30/10/2013 שלגמן הדס 05/03/2013 סירוטה קירה רחל 06/02/2013 נבון אנה 12/11/2013 שריפי ברכה 1/2013 09/1 איזנפרסר שושנה 14/08/2013 גחלב ייהאב 28/03/2002 קוגוס לודמילה 20/07/2013 שוינקלשטין רבקה 24/09/2013 אליס אילנה 21/11/2013 מושקוביץ חיים

4231 ילקוט הפרסומים 6767, ז' באדר ב' התשע״ד, 9.3.2014