גיליון 6777 עמוד 16 מתאריך 26/03/2014שם המבקש

תאריך

פטירה

שם המנוח

מס' תיק

קונסטנטינובסקי

אלכסנדר

13/01/2008

קונסטנטינובסקי

אלה

974849/1

אלוני אילנה

29/12/2006

סינואני נסים

974878/1

אלוני אילנה

28/10/2012

סילוני שרה

974908/1

הראל אדמונד

27/11/2013

טחאן רגינה

974951/1

הקים חנה (רחל)

15/09/2013

גולדברגר יוכבד

974993/1

פוברז'סקי מיכאל

04/01/2014

פוברז'סקי אנה

975020/1

בלולו מזל

19/03/2013

בלולו יצחק

975034/1

ויסוצקי יעקב

31/08/2005

ויסוצקי משה

975086/1

ויסוצקי יעקב

31/08/2005

ויסוצקי משה

975086/2

קמק מרדכי

02/11/1996

קמק ציון

975104/1

קמק מרדכי

30/11/2013

קמק טויה

975105/1

מורדו יוסף

01/09/2013

מורדו אסתר

975280/1

צציאק דוריס

14/07/2013

צציאק ששון

975267/1

אשכנזי סוזן דניאלה

18/01/2014

בן חיון חניני

975291/1

בן נון רחל

22/01/2014

בן-נון משה

975301/1

ברנדס יובל

12/11/2013

ברנדיס מרים

975333/1

פולק חיה שרה

30/12/2012

פולק מנחם

975448/1

אוסלנדר

אילה(הינדה)

31/01/2014

אוסלנדר אברהם

975593/1

שטח שאול

04/05/2001

שטח דוד

975636/1

שטח שאול

27/01/2005

שטח אורה

975645/1

פולק שלמה זלמן

30/04/2012

פולק מירל

975739/1

עידה אליהו

16/01/2007

עידה דוד

975748/1

ל' באדר א' התשע׳׳ד (2 במרס 2014)

רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

תאריך

מס' תיק שם המנוח    פטירה    שם המבקש

973496/1 איסחקוב מירה 02/03/2010 דז״ורייב זויה 973539/1 מליק חנה    26/12/2013 מליק אריה

שם המבקש

תאריך

פטירה

שם המנוח

מס' תיק

כאלו מרדכי

22/08/2013

כאלו מזל

973559/1

בוהארון אתי

05/10/2012

בוהארון כרמלה

973575/1

ריש חוה

21/01/2014

ריש יצחק

973806/1

יוספי אילנית

06/12/2013

יוספי מוחתרן

974014/1

קאופמן אברהם

07/02/2013

קאופמן ברכה

974019/1

רוזנפלד שלמה

03/06/2005

רוזנפלד סרנה

974032/1

מאירי בנימין

19/12/2013

מאירי יעקב

974143/1

כץ שיינדל נאוה

26/12/2013

שטיינברגר מלבין

974207/1

ראוי מתנה

07/11/2010

פרחי סעדיה

974303/1

קאפח עזרי

22/08/2013

קפח זהירה

974324/1

ברוך רגינה

27/12/2013

ברוך יעקב

974344/1

בר אור תומר

03/01/2014

בר אור יעקב

974459/1

זילברשטיין אידה

20/08/2013

זילברשטיין רוזה

974620/1

שורץ יהודה

12/01/2014

שורץ יעקב

974682/1

שורץ יהודה

03/01/2012

שורץ דבורה

974694/1

פטרובר משה

23/09/2013

פטרובר פיגה

973051/1

אדלר שרה

25/11/2003

אדלר דוד

973071/1

משה אלדד

13/12/2013

משה יחיאל

973103/1

מנשה עזיז עזרא

16/09/2013

מנשה מלכה

973163/1

כהן מוריס

02/05/2013

כהן אורידה

973248/1

שכטר אילן שניאור

17/01/2014

שכטר יעל

973254/1

כהן מוריס

09/12/1986

כהן חואטו

973256/1

בראונר מרים

12/01/2014

בראונר משה

973370/1

בראל מרים

26/12/2010

גרימברג אסתר

973397/1

בלס זוהר

02/02/2014

בלס שושנה

620816/2

בראל חיה

29/12/2013

טלישמן סימה

974983/1

שלמה אבידן

01/01/2014

שלמה גדעון

974991/1

שמש סלמן

10/04/2013

שמש גבעון

975025/1

ויסברגר לאה

29/06/2013

ויסברגר מאיר

975361/1

חסידים רפאל

14/12/2013

חסידים דליה

975503/1

פברקר סיביה

02/02/2014

פברקר ג'ואל

975538/1

טל סוזנה

04/01/2014

אליהו פרחה

976086/1

מרום אסתר מלכה

17/01/2014

מרום מרדכי

975562/1

ארבל זיוה

01/02/2014

ארבל אייל

975591/1

ברק שמעון שמואל

17/01/2014

בורק רודה בלומה

975629/1

ילקוט הפרסומים 6777, כ״ד באדר ב' התשע״ד, 26.3.2014 4636