גיליון 6793 עמוד 2 מתאריך 29/04/2014עורכת הדין רונה פרסון - לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה

מחוז חיפה;

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים(, התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיעה כי בישיבת

ועדת הבחירה מיום י׳׳ט באדר א' התשע׳׳ד )19 בפברואר 2014(,

החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים:

עורך הדין הרי קירש - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו;

השופטת ארנה לוי - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו;

השופטת איריס לושי-עבודי - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו;

השופט יחזקאל קינר - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי מחוז מרכז-לוד;

עורך הדין שמואל בורנשטיין - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי מחוז מרכז-לוד;

השופטת תמר נאות-פרי - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי חיפה;

השופטת ישראלה קראי-גירון-גרינבוים - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי חיפה;

השופטת אסתר נחליאלי-חיאט - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים;

עורכת הדין דנה אמיר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורכת הדין סיגל דומיניץ-סומך - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורך הדין גלעד לובצקי הס - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורך הדין אביב שרון - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז המרכז;

רשמת הוצל״פ מירב כפיר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז המרכז;

הרשמת איריס אסל - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה( במחוז תל-אביב-יפו;

עורך הדין מוחמד חאג'-יחיא - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז ירושלים;

עורך הדין ניר מישורי לב-טוב - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון;

השופט הצבאי אמיר דהאן - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הדרום;

עורכת הדין רחל טיקטין-עדולם - לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הדרום;

הרשמת עדי אייזדורפר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הדרום;

הרשמת רות וקסמן - לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה מחוז המרכז;

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשנ׳׳ז, עמ' 342.

הרשם אלכס אחטר - לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז הצפון;

עורכת הדין ליאת דהן-חיון - לכהונת רשמת בכירה של בתי משפט השלום במחוז חיפה;

עורך הדין אלעד טל - לכהונת רשם בכיר של בתי משפט השלום במחוז צפון;

עורך הדין אורי הדר - לכהונת רשם בכיר של בתי משפט השלום במחוז דרום;

עורכת הדין כרמית חדד - לכהונת רשמת בכירה של בתי משפט השלום במחוז דרום.

כ׳׳ד באדר א' התשע׳׳ד (24 בפברואר 2014) (חמ 3-1803)

ציפי לבני

שרת המשפטים

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיעה שנשיא המדינה מינה מתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 את: השופטת אסתר נחליאלי-חיאט - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי ירושלים;

השופט יחזקאל קינר - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי במחוז מרכז-לוד;

עורך הדין הרי קירש - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי במחוז תל-אביב-יפו;

השופטת ישראלה קראי-גירון גרינבוים - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי חיפה;

עורך הדין שמואל בורנשטין - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי במחוז מרכז-לוד;

השופטת ארנה לוי - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו;

השופטת איריס לושי-עבודי - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו;

השופטת תמר נאות-פרי - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי חיפה;

עורכת הדין דנה אמיר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורך הדין גלעד לובצקי הס - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורכת הדין סיגל דומניץ-סומך - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

השופט הצבאי אמיר דהאן - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הדרום;

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78.

ילקוט הפרסומים 6793, כ״ט בניסן התשע״ד, 29.4.2014 5072