גיליון 6796 עמוד 3 מתאריך 04/05/2014ממנה בזה את זאב גבאי לרשם הוצאה לפועל מיום כ׳׳ב בניסן התשע׳׳ד (22 באפריל 2014). כ׳׳ב באדר ב' התשע׳׳ד (24 במרס 2014) (חמ 3-1121-ה1)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על השופטים הרשומים מטה (להלן - השופטים), לשמש שופטי נוער אשר ידונו במעצרם ובשחרורם של קטינים ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט; תוקף המינוי עד תום תקופת כהונת השופטים בערכאת בית משפט שלום:

ניר מישורי לב-טוב שרון אביב מירב כפיר גלעד הס

סיגל דומניץ-סומך דנה אמיר אמיר דהאן רחל טיקטין-עדולם עדי אייזדרופר

ו' בניסן התשע׳׳ד (6 באפריל 2014) (חמ 3-686-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על השופטים הרשומים מטה (להלן - השופטים), לשמש כשופטי נוער אשר ידונו במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט; תוקף המינוי עד תום תקופת כהונת השופטים בערכאת בית משפט שלום:

דורית בונדה עפרה גיא מרב גרינברג אליאנא דניאלי עדי הדר רגד זועבי שי (משה) מזרחי אלעזר נחלון

ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688.

אפרת פינק דניאל קירס מחמוד שדאפנה ערן שילה ליאת שמיר הירש גיא שני

2014)

אשר גרוניס

נשיא בית המשפט העליון

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על אלדד נבו, שופט של בית משפט שלום, לשמש כשופט נוער אשר ידון במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט; תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתו בערכאת בית משפט שלום. ט׳׳ז באדר ב' התשע׳׳ד (18 במרס 2014) (חמ 3-686-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688.

מינוי שופטת נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על השופטת אסתר נחליאלי חיאט, לשמש שופטת נוער עד לתום תקופת כהונתה בערכאת בית משפט מחוזי.

ז' בניסן התשע׳׳ד (7 באפריל 2014) (חמ 3-686-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688.

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין אורית אביגיל יהלומי, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, מיום כ׳׳ב בניסן התשע׳׳ד (22 באפריל 2014).

כ׳׳א באדר ב' התשע׳׳ד (23 במרס 2014) (חמ 3-64-ה1)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

אורנה סנדלר-איתן רונן פלג

שרון צנציפר הלפמן הדס רוזנברג שיינרט ורד ריקנטי רוסהור עדי במביליה-אינשטיין דלית שרון-גרין

ט' באדר ב' התשע׳׳ד (11 במרס (חמ 3-686-ה1)


סיגלית אופק אביים ברקאי פאני-גילת כהן אמיר דורון יעקב דנינו שרון הינדה עמית יריב מורן מרגלית


5277 ילקוט הפרסומים 6796, ד' באייר התשע״ד, 4.5.2014