גיליון 6796 עמוד 7 מתאריך 04/05/2014המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בכפר אחים מחלת הניוקסל:

כפר אחים, אורות, אחווה, יינון, ערוגות, קרית מלאכי, תלמי יחיאל, תעשיון ראם, אביגדור, אל עזי, אימונים, באר טוביה, ביצרון, בית חלקיה, בית עזרא, בית רבן, בני עיש, בני ראם, גבעתי, גדרה, גן הדרום, גן יבנה, ורדון, זבדיאל, זרחיה, חפץ חיים, חצב, חצור-אשדוד, יד בנימין, כנות, כפר ריף, כפר ורבורג, כפר מנחם, כפר מרדכי, כרם יבנה, מחנה מרים, מישר, מפעלי כנות, מרכז שפירא, משגב דב, משואות יצחק, נווה מבטח, ניר בנים, סגולה, עד הלום, עזר, עזריקם, עין צורים, עשרת, קבוצת יבנה, קדמה, קדרון, קוממיות, רבדים, שדה עוזיהו, שדה, שפיר, שתולים, תימורים, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים מכפר אחים.

כ׳׳ח בניסן התשע׳׳ד (28 באפריל 2014) (חמ 3-126)

נדב גלאון

מנהל השירותים הווטרינריים

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ׳׳ה-1985י, אני מכריז על האזורים המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה בקיבוץ עין השלושה מחלת הניוקסל:

עין השלושה, כיסופים, נירים, עין הבשור, מפעלי מעון,

מגן, ניר עוז, אזור התעשייה מיתרים, רעים, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים מקיבוץ עין השלושה. כ׳׳ח בניסן התשע׳׳ד (28 באפריל 2014) (חמ 3-126)

נדב גלאון

_    מנהל השירותים הווטרינריים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 84.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשב״ה-1965

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה: (1) ”תכנית מפורטת מס' 404-0123869”, שינויים בקווי בניין ברח' הר הזיתים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עיריית יבנה - גוש 5168, חלקה 126 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בניין קדמי מ-5 מ' המותרים ל-4 מ'; ב) שינוי בקו בניין אחורי מ-5 מ' המותרים ל-4.8 מ'; ג) אין כל שינוי באחוזי הבנייה המותרים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 29.8.2013 ובילקוט הפרסומים 6667, התשע׳׳ד, עמ' 445.

(2) ”תכנית מפורטת מס' 4040129973”, פיצול מגרש, תכנית מס' 4040129973.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה, בחזית רח' החבצלת - גוש 4944, חלקה 5 בשלמותה, ח”ח 100. מטרות התכנית: א) פיצול המחצית הצפונית של חלקה 5 לשני מגרשים; ב) חלוקה שווה של שני חלקי חלקה 5 בהסכמת שכנים; ג) קביעת קווי בניין; ד) מתן זיקת הנאה כניסה לתא שטח 102; ה) העברת זכויות מקומה א לקומת קרקע - 1 אחוז - בתא שטח 101, בלא שינוי בסך כל אחוזי הבנייה המותרים.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת זכויות וקווי בניין לפי טבלת הזכויות: א) תא שטח 101 - שינוי קו בניין אחורי מ-6 מ' ל-5 מ'; ב) שינוי מקו בניין קדמי מ-5 מ' ל-2.7 מ';

ג) מתן זיקת הנאה למעבר למגרש העורפי בין תא שטח 101 ל-102; ד) קו בניין קדמי 4 מ'; ה) קו בניין צדי 3 מ'; ו) קו בניין אחורי 5 מ'; ז) תא שטח 103 - שינוי מקו בניין קדמי מ-5 מ' ל-2.7 מ'; ח) שינוי בקו בניין אחורי מ-6 מ' ל-5 מ'. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 14.11.2013 ובילקוט הפרסומים 6713, התשע׳׳ד, עמ' 2054. התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יבנה, שדי דואני 3, יבנה, טל' 08-9433383, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, קריית הממשלה, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צבי גוב ארי

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יבנה

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר הכנת ”תכנית מפורטת מס' פת/מק/144/1241”.

כמו כן, נמסרת בזה הודעה, כי הוועדה החליטה על קביעת תנאים לפי סעיף 78 לחוק בדבר תנאים להוצאת היתרי בנייה.

לא יוצא היתר לבנייה ולא לשימושים בניגוד למגמת תכנית מפורטת מס' פת/מק/144/1241.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה - גוש 6367, חלקות 1, 5 בשלמותן.

השינויים המוצעים: הרחבת רח' מוטה גור.

ניתן לראות את התכנית במחלקת מידע בעיריית פתח תקוה בקביעת תור מראש, בטל' 03-9053111, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר הכנת ”תכנית מפורטת מס' פת/מק/94/1268”.

5281 ילקוט הפרסומים 6796, ד' באייר התשע׳׳ד, 4.5.2014