גיליון 6798 עמוד 1 מתאריך 11/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באייר התשע״ד    6798    11 במאי 2014

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר לפי חוק הממשלה.......... 5328

מינוי נציגת שרת המשפטים בוועדה המיוחדת

לתכנון ולבנייה - קציר חריש........................................ 5328

מינוי יושב ראש וחברה בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים

פרטיים ושירותי שמירה.................................................... 5328

מינוי חברה בוועדת משמעת לפי חוק המתווכים

במקרקעין................................................................................. 5328

מינוי לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות... 5328

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................... 5328

הודעה על חידוש הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי

פקודת הבטיחות בעבודה................................................. 5329

הודעה על חידוש הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית

ובריאות העובדים ברעש)................................................. 5329

הודעה על הרשאה לרופא מורשה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים

באיזוציאנטים)....................................................................... 5329

מינוי חברה לוועדות רפואיות לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת 5330 מינוי חברות לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות וועדות

פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער........................ 5330

עמוד

שינוי בהרכב הוועדה המייעצת למניעת חדירת נגעים

לאזור הערבה לפ חוק הגנת הצומח ............................. 5330

מינוי יושבי ראש בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד. 5330 מינוי חברים בוועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים) ................................................................................. 5330

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)....................................................................... 5331

תמציות עדכון תקציב רגיל של עיריות לשנת

הכספים 2013 (אשקלון, יהוד-מונוסון, רמלה)........ 5331

תמציות עדכון תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2014 (אשקלון, באקה אל גרבייה, באר שבע, גבעת שמואל, הרצליה, חדרה, חולון, טירת כרמל, כפר סבא, לוד, מודיעין-מכבים-רעות, נשר, קרית אתא,

קרית ביאליק, ראשון לציון, רמת גן, רעננה) .............. 5333

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 5344

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 5348

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 5349

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 5371

הודעות מאת הציבור................................................................... 5374

דוחות שבועיים של בנק ישראל.............................................. 5377