גיליון 6799 עמוד 41 מתאריך 11/05/2014מועד הדיון

תאריך 4ו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת ״ז

שם החייב/ת

08?: 30 04/01/15

00 /03/14

23508-03-14

33853

שדטרומפלדור 16/0,חיפה

03316157

שרון קובי

23/00/10 0י :00

00/04/14

31330-03-13

32337

הרב קוק 27/17,מעלות-תרשיחא

53833215י

שומס טניה

10: 30 23/05/16

02/04/14

323-02-14

31533

גבורי הקריה 4/0,קריית אתא

33303528

שורממן יגאל

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי חיפה
המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות על הפטר החייב אולגה גורדון, עו״ד, חיפה

מחוז באר שבע

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך 4ו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

עו^1 החייב/ת

10:00 16/13/15

08/00/14

61520-03-14

שכ 21 5/0,רהט

20436436

צהיבאן מחמז

!3:00 01/12/15

H/03/14

5223 !5-0.3-14

12H6

מוריה 10/34,באר שבע

אביעריז יששכר

11:00 03/12/15

31/03/14

57402-03-14

12566

מוריה 10/34,באר שבע

29713436

אביעזיז תמר

10:15 31/12/15

30/03/14

57841-03-14

12476

יהודיה הלוי 44/14׳,באר ׳שבע

24644551

אל יהזבסיז

09: 30 09/00/15

02/03/14

2454-03-14

12055

אל אנסאר 32/0 ,רהוט

301022472

אלגבור סברי

13:00 07/10/15

04/04/14

5256-03-14

14315

מנחם בגין 25/11,אשקלון

320644735

בוזי אשוילי אירינה

14:00 03/05/15

04/03/14

45903-03-14

14606

סמסון אילן 2/11,אשקלון

25071416

בוניסל רפי

10:30 12/10/15

22/03/14

40736-03-14

12546

אלכסנסר ינאי 21/3,באר שבע

3H40647

וניקון מילכה

13:00 12/10/15

22/03/14

42664-03-14

14466

מבצע יואב 20/7,באר שבע

321562477

בייטר ויאורסלב

14:00 22/12/15

07/03/14

11440-03-14

14245

סולב 4/0,א שקלון

69029631

בן שאנן זוזו

10:30 ^1/10/15

20/03/14

26250-03-14

12363

החיסא 105/34,באר ושבע

029642152

בקיטוב ויקטוריה

10: 30 02/U/15

22/03/14

52642-03-14

12406

שליום ׳שיטרית 2/15,באר רובע

024772447

גורוסינסקי אלסיר

11:00 26/12/15

04/04/14

46532-03-14

12365

צסקת יו׳סף 2/4:1 ,אשסוס

020417235

גרע סילביה

14: 30 05/12/14

10/13/13

33633-00-13

14155

רמב״ם 14/3,אשקלון

002252206

סאוס קתסטנטין

11:00 ^2/01/15

22/03/14

26433-03-14

12142

גוטמן נחום 11/.נ1,ב0ור שבע

32209092

ועקנין רונן

10:15 03/U/15

25/03/14

42233-03-14

12506

יצחק שסה 750/32,יתחם

300240641

זרי א ודליה

10:15 03/U/15

25/03/14

42236-03-14

12516

יצחק ׳שסה 756/26,ירוחם

40102437

זרי שמעון

14:00 26/10/15

22/03/14

40600-03-14

12522

אינלר אוסקר 14/13,באר שבע

32744327

חיימוביץ אסף

5419 ילקוט הפרסומים 6799, י״ א באייר התשע״ד, 11.5.2014