גיליון 6799 עמוד 42 מתאריך 11/05/2014מועד הדיון

תאריך צו כמוס

מס. תיק כיהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת ״ז

שם החייכ/ת

14:00 26/10/15

29/03/14

90007-03-14

11012

שינדלר אוסקר 13 /צ1,באר שבע

34055332

חיימוביץ ללאה ליר

31/12/11 0:45י

01/04/14

14־1113-04

34216

לאיילה 23/12,אשקלון

56511151

חייו:! אפרים

10: 30 03/10/15

16/03/14

10654-02-14

18635

94/0 ,עוזה

7צצ300283

חכמון אלית

10:00 00/01/16

31/03/14

60219-03-14

19242

קרן היסוד 5/5צ,אשדוד

31379190

טל יחיאל

00:30 12/10/15

10/03/14

24814-03-14

41516

׳שד הרצל 34/15,רמלה

11511625

סמני שי לאליהו

11:30 12/10/15

10/03/14

46635-03-14

12366

הראשונים 6/27,אשדוד

8צ6281צ32

צ׳רמשוב יאנה

10:30 19/11/15

31/04/14

42338-03-14

48216

אסירי ציון 1ל 31 ,בא ו־ שבע

317291713

שידלובס קי מקסיו

10:00 26/11/15

21/03/14

02450-03-14

12412

בבא סאלי 72/11,דימונה

54630321

שרלו מזל

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי באר שבע המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מותן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להורות יגל הפטר החייב ,צבי קויש,עו״ד

מחוז נצרת

הודעות יגיל מתן!צווי■ כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

20:00 23/02/26

22/04/24

334-02-24

33503

סולם 0/0,סולם

305047086

אבו קנדיל טלעת

22/02/26 0ו :09

07/04/24

6425-03-24

34220

מגאר 0/0,מגאר

22082245

אבו שקארה בוטרו

09:00 06/02/26

07/04/24

59654-02-24

33722

חרוד 27/6,נצרת עילית

329492922

אברמוב קארם

22:00 30/22/25

03/04/24

9949-02-24

33773

0/0,ראש פינה

53952925

אברמוביץ נסים

09:00 28/02/26

22/04/24

25440-03-24

33829

מוצמוץ 0/0,מעלה עירון

28304220

אגבאריה גאדה

20:30 30/22/25

03/04/24

39532-02-24

34240

הרב עזיז דיאי 529/3,חצור הגלילי

52858322

אדרי אלדד

09: 30 04/02/26

22/04/24

7778-03-24

34277

רימון 636/68,נצרת עילית

23823546

אדרי חיים

20:30 30/22/25

03/04/24

39527-02-24

34222

בן יוסף שלמה 532/25,חצור הגליל

58364704

אוחנה אורי

20:00 06/02/26

07/04/24

32458-02-24

33996

פנקס צבי 22/6,עפולה

52988946

אזאוי חיים

20:00 22/04/24

22/04/24

48986-02-24

34258

שכ סאפפרה 3/0,נצרת

302533270

איוב אמנה

20: 30 23/22/25

02/04/24

48977-02-24

34268

שכ סאפפרה 3/0,נצרת

35846500

איוב אשרף

09:00 28/22/25

02/04/24

33033-02-24

33958

טובא-זנגריה 0/0,טובא-זנגרייה

50238056

אלעומר יונס

09:00 28/20/25

08/04/24

9722-09-23

32582

כפר כנא 0/0,כפר כנא

43220755

אמארהכרם

20:00 30/22/25

03/04/24

20209-03-24

34229

כפר כנא 0/0,כפר כנא

34799460

אמארה פאדי

ילקוט הפרסומים 6799, י״א באייר התשע״ד, 11.5.2014 ;5420