גיליון 6805 עמוד 54 מתאריך 20/05/2014ותאריך מוגן צו פשיטת רגל

מט. תיש

בי9מ״ ש

כוס׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת׳׳ז

שם החייבגת

4/14י/28

28872-02-14

28878

משגב 24/29, כרמיאל

82113291

האפט אבנר

24/03/14

13847-27-12

20401

הראשונים 95 , חי7ה

54428781

ורטנשטיין מנחם

4/14י/4י

43442-01-18

27284

ת.ד 943* שם עגר 0/0, שפרעם

H929497

דאמג׳ עמרף

4/14י/24

41987-12-18

28127

כאוכב אבו אל-הי 0/0, כאוכב אבו אל-1

17210764

חג׳וג׳ סאלח

4/14י/4י

7538-04-18

28491

יפיע 0/0, יפיע

21789712

חוארי ר4א13

5/14י/41

24705-01-18

28461

השד אל-כרום 0/0, מג׳ד אל-כרום

11282224

חידר באסם

01/05/14

20415-01-14

28770

כפר רוזנואלד 24/0, כפר רוזנואלד (ז

82י14472

כהן יה ושע

13/02/14

8885-07-12

26168

שביל האנפה 9/0, עכו

58024126

כהן רפאל

03/04/14

5734-10-12

27486

מרסיי 11/8, חיפה

59075028

נעראני מרים

06/04/14

19517-11-12

27647

שיבת ציון 32/1, חדרה

38398673

סאסי יוסי

28/04/14

11413-05-11

22436

אעבלין 0/0, אעבלין

25818816

עלי מרוות

28/04/14

2042-04-11

22224

אעבלין 0, אעבלין

25879883

עלי תאופיק

28/04/14

35160-07-11

23205

האורן 7, נשר

31815590

קירשנצוייג שגיב דוד

05/14׳01

51955-12-12

28625

הלל 0ת48, חיפה

312884802

קרבולין אולגה

24/04/14

21163-10-12

27468

כלנית 8, כרמיאל

327493748

רבינוביץ (וינוג אולגה

אולגה מרבן, עמד, חיפה

מחוז באר שבע

הידועות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך(מתן צי פשיטת רגל

מט. תיק ביה7(״ ש

מט׳ תיק כנ7ר

כתיבת

ת״7

אם החייב/ת

08/04/14

13־01־22772

10429

אבו כף 0/0, אבו רוקייק (שבט

23354114

אבו כף זעיד

04/03/14

03־16098-05

17187

אום בטין 0/0, אום בטין

61997241

אבו כף סמי

08/04/14

02־28460-01

14152

ת. ד. 5117 , באר שבע

26130294

אבו סבית חליל

12/04/13

10800-04-02

14294

טיומקין זאב 6/1, באר שבע

57374474

אביעוז משה

06/10/13

18777-10-12

15974

תלמי יחיאל 25/0, תלמי יחיאל

53487710

אברמוביץ יונה

24/12/13

16644-01-13

16224

בן יוסף שלמה 4/27, אשדוד

69620310

אדרי אסתר

30/12/13

27040-02-12

14424

היורה 775/0, דימונה

61842028

אוחיון איתן

25/12/13

43709-11-11

13424

צביה המלכה 36/1, באר שבע

34064643

אוחיון אשר

01/01/14

26832-02-13

15844

הר שלמה 15/2, אילת

58371620

אוחיון שמעון חי י

01/04/14

43124-05-13

17060

דוד המלך 40/0, לקריית גת

34921811

אזולאי רפא מל כפיר

08/04/14

36159-01-13

16330

שד השופטים 6/62, קריית גת

26987524

אטיאס יוסף

ילקוט הפרסומים 6805, כ' באייר התשע״ד, 20.5.2014 5652