גיליון 6819 עמוד 39 מתאריך 17/06/2014בבית המשפט המחוזי בנצרת בבית המשפט המחוזי מרכז

פר׳׳ק 32114-05-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מרלין תקשורת בע״מ, ח׳׳פ 51-352030-4, מרח' גיבורי ישראל, ת׳׳ד 8864, אזור התעשייה פולג 20, נתניה 42504.

והמבקש: טל שי, ת׳׳ז XXXXXX381, מרח' טשרניחובסקי 129,

כפר סבא, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד שלמה בכור ו/או דוד בכור ו/או קרן כהן ו/או יעל בכור ו/או חזי יעל, מבית התעשיינים, רח' המרד 29, תל אביב 68125, טל' 03-5103906, פקס' 03-5103905.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.5.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

30.9.2014,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 13.30 ביום

16.9.2014,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חזי יעל, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר״ק 33086-12-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת טופז אומנות המטבח בע״מ, ח״פ 51-414175-3,

והמבקשים: ניר גושן ואח', ע״י ב״כ עו״ד גיא גיסין, מרח' הברזל 38B, קומה 6, רמת החייל, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.12.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

7.9.2014,    בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 20.8.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של המפרק הזמני www.gissinlaw.co.il.

גיא גיסין, עו״ד מפרק זמני

פר״ק 25617-02-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת סלטקס קרית שמונה בע״מ, ח״פ 51-318743-5,

והמבקשת: חברת אחים בורנשטיין יצרני חולצות בע״מ, ח״פ 51-168416-9 (בהקפאת הליכים), ע״י ב״כ עו״ד יצחק יונגר, מרח' ז״בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-6114977, פקס' 03-6114978.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.2.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

7.9.2014,    בשעה 13.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יצחק יונגר, עו״ד בא כוח המבקשת

* הודעה זו באה במקום הודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 6815, התשע״ד, עמ' 5996.

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר״ק 17264-05-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת גרנד ניו הוטל נצרת, ח״פ 51-022472-8,

ת״ד 177, נצרת 16000,

והמבקשת: מנורה מבטחים פנסיה בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד אלון אלפרט ו/או הילה בן חנוך לוי ו/או רין קריכל מצוינים ו/או טובי גל ו/או איל ארז, מרח' ז'בוטינסקי 7, ת״ד 3507, רמת גן, טל' 03-7555891, פקס' 03-7555892.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.5.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

29.9.2014,    בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 22.9.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רין קריכל מצוינים, עו״ד בא כוח המבקשת

6127 ילקוט הפרסומים 6819, י״ט בסיוון התשע״ד, 17.6.2014