גיליון 6825 עמוד 54 מתאריך 25/06/2014מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. תיק כיהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

10:30 18/02/16

15/05/14

14־4 0־40159

43047

נחל סער 5/11,קריית אונו

32179145

מימון בני

00:00 00/00/00

15/05/14

14־4 0־47618

43247

בני ברית 17/0 ,הוד השרון

40687741

נמנמן דוד

00:00 00/00/00

15/05/14

14־04־49075

432-־^J8

פינסקר 29/10,פתח תקווה

23752173

מנשה יצחק

10:00 16/02/16

15/05/14

14־05־1750

432 !20

הדוגית 24/33 ,ראשון לציון

37537222

מרציאנו יוסי

00:00 00/00/00

15/05/14

14־04־43242

43056

מרגולין 28/3 ,נס ציונה

305920969

סטרוס אנהליקה 1

10:00 16/02/16

1 5/0 5/14

14־04־42352

42483

עזרא 56/6 ,רחובות

31881923

עזרא שרון

09:30 16/02/16

1 5/0 5/14

14־04־48202

42082

׳שד יוספטל פיורא 52ז116,בת ים

53196986

עלפי מטילדה

00:00 00/00/00

1 5/0 5/14

14־04־49469

42443

טיפה 0/0 ,טירה

36181220

קאסם מוהאנד

11:30 18/02/16

1 5/0 5/14

14־04־48896

43253

י׳בוטינסקי 8ו,ראשון לציון

35919901

שירן אוהד

10: 30 16/02/16

1 5/0 5/14

14־04־48949

42167

ה באייר 26/0 ,פ אש העין

5:5-־04>^2:־14

שלג נ! וניקה

00:00 00/00/00

15/05/14

14־04־49096

43259

הצוערים 3/2,פתח תקווה

31824691

שתי שבו שרונה

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי מרכז

המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ׳׳ש להורות על הפטר החייב רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב

מחוזירושלים

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות ראשונות של נושים ושל משתתפיב

מועד קיום אסיפת

מועד קיום

תאריך

מס. תיק

מס׳ תיק

כתובת

מספר

שם חברה/עמותה

10:30 10/11/14

10:00 10/11/14

22/12/13

29651-09- 13

2768

יד חרוצים 14 ,ירושלים

513250407

אווזי ירושלים בע״מ

אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, סגנית הכונ׳׳ר , מנהלת מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומים 6825, כ״ו בסיוון התשע״ד, 24.6.2014 6366