גיליון 6825 עמוד 68 מתאריך 25/06/2014מחוז מרכז

הודעות על הכרזת פשיטת רגל

תאריך מתן צו פאיטת רגל;

מס. תיק

ביהמ״ש

מס׳ תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

18/05/14

14425-06-13

38246

האשל 15/3, רמלה

37748241

אבו ע׳אנם נדל

27/04/14

41749-07-13

38881

יחזקא ל 3/0, רמלה

26298750

^מדה^ אבראהים

27/04/14

3744-08-13

38885

הדזקל 8/24, יבנה

10646880

בכר רשל

27/04/14

1 7237-03-13

31468

הטייסי2 22/15, נס ציונה

310601604

בכיהון מקווננט

27/04/14

12464-09-13

34064

עין שמש 25/20, גני תיקווה

34253687

ברקליפה מורן

19/05/14

25064-04-13

37810

אבתאן 0/0, זמר

53646487

גאנם מופיד

18/05/14

8463-14-10

26337

רמב׳׳ן 3/4, נתניה

56309837

גרבםן יוכגיגין

18/05/14

50049-34-13

38383

פמק׳׳א 36/12, ראשון לציון

40455735

דרי הביב א^ב

10/04/14

33544-05-12

24600

פי נוה ירקן 15/0, לוד

55774831

זבידי סעיד

23/04/14

27943-09-13

38658

שבוטייסקי 4^11^! 3, נתניה

29485307

זהר י־ודי

10/04/14

1242-04-13

37853

החלמונית 27/1, ראשון לציון

64889554

רולילי שמעון

13/04/14

27417-05-13

38446

שרעבי מנשה 31/0, גדרה

314345401

יזגלדייב טטיאנה

13/04/14

57117-03-13

33540

יוסף יחנאי 13,10/3 יחנה

58274451

יזרעיגי מקסים

10/04/14

51384-05-13

38263

משאבים 026/1 הוד השרון

25664097

יעקב /\מעון

10/04/14

56644-06-13

38476

הצופים 16/31, ראשון לציון

50600644

יצהק

15/04/14

9909-14-12

35511

עין גדי 5810, פתח תקווה

54104014

לעי ואבנר

13/04/14

12162-02-13

34124

צה״ל 8/04, רמלה

56583434

לויאשוילי פניה

13/04/14

12162-08-13

34114

כנרת 88/8, אמדוד

14330647

לויאשוילי שלום

11/04/14

10445-03-13

37201

גולומב 37/7, רמלה

31556142

מוראד עאדה

27/05/14

5254-06-13

36175

היל השריון 1/0, ראשון לציון

57442225

מורשיאיו ארובה

27/04/14

5255-02-13

36185

היל השריון 1/4, ראשון לציון

55874942

מורסיאנו רה^יה

13/04/14

18304-04-13

34315

המו רן 3^12 , נתניה

323626438

מילובזורוב אנסטסיה

14/04/14

2834 4-03-12

32346

הלימלך 7/8, רמת גן

23001443

מויוקרז ופילן

14/04/14

5650-06-13

34145

שטיין יהודה 5/14 2, רמלה

33721648

מבילם אברהם

14/04/14

34844-03-13

37147

אנשי בראשית 4/11, הוד השרון

321205544

סורנגיח גלירה

14/05/14

53566-06-13

37257

אנשי בראשית 4/11, הוד השרון

321404447

סורנייב סרגיי

27/05/14

2345-04-13

34142

קלנסווה 0/0, קלנסווה

54481233

עזבה ראידה

13/04/14

16421-04-13

34142

הבניכו 000/0, קבן יהודה

62663065

עמר אליהו

19/04/14

4430-18-12

33345

הבמ הה/ש! 3/פ3,מודיעין-מכחים-ר

24645063

פילי■ אהר

10/05/14

58379-31-13

38316

רוטשילד 30/0, כפ ר ויבעא

33688247

פקין מורן

10/04/14

58344-05-13

38306

רוטשילד 30/3, כפר סמא

25243424

פקין ערן

14/04/14

37056-05-13

34267

בראון אריה 18/3, פתה תקווה

28045732

פרידמן רונה

18/05/14

15784-03-13

38826

יהודה איןוי 75/0, נתניה

25446744

קטיגרו שלי

12/09/13

32333-14-12

35246

וולפסון 22/1, ראשון• לציון

55355346

רוסבי הבצלת

27/04/14

37575-04-13

38481

שד p• אב״י נתניה

321443160

ו/וורץ לאורה

13/04/14

21003-04-13

34254

הה י״ל 32״7 2, ^5ננה

23525207

שורץאיפנה

13/04/14

20408-08-13

34253

ההי״ל 27/32, רעננה

54674804

שורץ אתו־

רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב

ילקוט הפרסומים 6825, כ״ו בסיוון התשע״ד, 24.6.2014 6380