גיליון 6839 עמוד 32 מתאריך 17/07/2014כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 19.00 ביום

17.9.2014,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אופיר איינשטיין, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש׳׳ר 4411-02-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ת.ס. אלומיניום (2010) בע״מ,

והמבקשים: משה סולימני ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד רפאל הדד ו/או ציון בר-אל, מרח' בן צבי 11, באר שבע.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.5.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

4.9.2014,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 3.9.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ציון בר-אל, עו״ד בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר״ק 7881-03-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת inn on the park eilat ltd, ח״פ 51-162181-5,

והמבקשת: אור 87 אופיר שי 1991 בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד גד לנדאו, מרח' דרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, קומה 6, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.3.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

18.9.2014,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 17.00 ביום 12.9.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גד לנדאו, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר״ק 46400-04-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת הסרן באר שבע בע״מ, והמבקש: אזרחין דניל, ע״י ב״כ עו״ד אילן אבירם, מרח'

חיים יחיל 3, באר שבע, טל' 08-6235033, פקס' 08-6236494.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.4.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

18.9.2014,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אילן אבירם, עו״ד בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר״ק 29807-05-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א.ש.ר הנדסה וניהול בע״מ, ח״פ 51-463693-5,

והמבקש: אנטולי רוזינקוביץ, ע״י ב״כ עו״ד (רו״ח) שמשון מרון, מרח' קהילת ריגה 7, תל אביב, טל' 03-6485876, פקס' 03-6485886.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.5.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

18.9.2014,    בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון עד השעה 12.00.

ילקוט הפרסומים 6839, י״ט בתמוז התשע״ד, 17.7.2014 6856