גיליון 6844 עמוד 103 מתאריך 24/07/2014מחווירושלים

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות ראשונות של נושים ושל משתתפיב

מועד קיום אסיפת

מועד קיום

תאריך

מס. תיק

מס׳ תיק

כתובת

מספר

שם חברה/עמותה

10:30 15/12/14

10:00 15/12/14

20/03/14

14829-01- 14

2790

אגודות ספורט הפו1 ,ירושלי ם

513702902

סטרים טק איממג בע״מ

אסיפות יתקימו במשרדי הכונ״ר ברח' כנפי נשרים 15,ירושלים בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, סגנית הכונ׳׳ר , מנהלת מחוז ירושלים

מחוזתל אביב

הודעות על מתן צווי פירוק ואסיפות ראשונות של נושים ושל משתתפיב

מועד קיום אסיפת

מועד קיום

תאריך

מס. תיק

מס׳ תיק

כתובת

מספר

שם חברה/עמותה

13:00 12/05/14

12:30 12/05/14

15/09/13

1

7034-07- 13

53704

י כ,ראש העין

580052389

העמותה למען תזמורת

13:00 29/12/14

12:30 29/12/14

13/05/14

ן

29969-01- 14

53938

'הערבה 72 ,נווה ימין

513983650

מי שי רהיטים 2007 בע״מ

13:00 31/12/14

12:30 31/12/14

27/05/14

I

63862-01- 14

54100

90 ,פתח תקווה

512876095

קולסקי דגני כפר גנים

13:00 31/12/14

12:30 31/12/14

27/05/14

I

63835-01- 14

54099

הרצל 40 ,פתח תקווה

512698010

קולסקי - דגני עין גנים בע״מ

13:00 29/12/14

12:30 29/12/14

13/05/14

ן

35661-02- 14

54098

התע״ש 20 ,כפר סבא

513833525

ואיר גפן יזום וניהול

13:00 10/11/14

12:30 10/11/14

27/05/14

I

5326-04- 14

54182

'4 1 ,ראשון לציון

513097030

הוואנה אקסס בע״מ

13:00 28/12/14

12:30 28/12/14

20/05/14

I

40196-02- 14

54168

'1 ,ראשון לציון

514365899

מעדני וד״ל פיאסטה בע״מ

13:00 10/11/14

12:30 10/11/14

27/05/14

ן

40069-03- 14

54206

90 ,תל מונד

514785690

איר״עים באמורס בע״מ

13:00 16/11/14

12:30 16/11/14

13/05/14

I

40669-03- 14

54371

י 0 ,באר יעקב

510567498

אחים מלכה ובניהם תשלא

13:00 29/12/14

12:30 29/12/14

13/05/14

I

28747-03- 14

54364

67 ,פתח תקווה

514324821

דיבאני אנד דיויין בע״מ

13:00 09/11/14

12:30 09/11/14

17/06/14

1_

49539-03- 14

52610

,גבעת

השלושה

514370345

י.ש ניהול מסעדות (2009)

7035 ילקוט הפרסומים 6844, כ״ו בתמוז התשע״ד, 24.7.2014