גיליון 6844 עמוד 50 מתאריך 24/07/2014ומס, תיק | ים המנוח/ה    קןת. פטירה | |שם המבקש

יחשנה

92071 ת1    קויופמן לאון    16/08/2006 קאופמן אריק מרק

פלאי נטע

1^ 92009

חמר] נסים

1 2162009

פרודי יצחק

121 22010

רובינוב עמנואל

1 1 920 ו2 2

עשרי נחום

2 8201 ו12

יצחק ניסן

1/0 82010

בוסני שלמה

2 8801 ו2ו

סימחוב ולדימיר

88016 ו2ו

נאשף ענאן

3 8201 ו12

לב לעקב:

82218 ו12

פוריס שושנה דינה

2 2/92000

דוד פור יוסף

^82232

פינחסוח רוזה

^80239

קופמן מבשה

^99000

בן עמי יוסף

0/0 84001

עפו נינט

3ר939ת 2

אבו לוריס

92002 ו/ו

למה גבריאל רינה

84050 ו/ו

ברגר מרכוס

1/199990

בנשיבייב זולאי

0/0 88065

רוקטלי עוילי תמרה

92068 ה 1

צפורי שמואל

0/0 88Z76

גנטמן אסתר

1/199/0/

לוריה שלום

1/192073

טריכטר טוני

1/192070

גולן זהבה

1/192009

גוילי יולנמה

1/194062

צפניה נגיה

1/190030

זק אביבה

1/190007

בברה מי שלמה

1/192040

צימרמן לאוניד

1/192492

קרסני ליודמילה

1/192090

אריאלי לוטי

1/192095

רזניק נחום

1/192501

עלאוה נאדרה

1/192503

רפ חנה

1/192505

טייב יולן

1/192506

סוקניק שרה

1/192507

רפופורט סרגיי

1/192508

אילוז אודט

1/19251 2

קרמר צביה

1/192524

סיגאווי צלח

1/192525

דוסטאר יורם

1/192526

ריחאן מחמוד

1/192528

ן^■ 18/025/201 1פלאןי ייורא 00/2010/n שטש עסינה 1/2013ו/03 !;ויודו שולמית 2010/^0/^1 רובינוב מ^ל 2 01/03/201 דקל יהודית 16/00/2016 יצחק רנה 26/00/0002 בוסאני נחל 25/02/2010 פימח יש אדסה 6 21/04/201 נאשף ואתק 1/00/2012 1 ׳לוי גילה 2 202/^0/0^ פוריסיואל ^01^/^0/^0 דודפור סמדר 03/05/2010 פינחחוב אמנון 12/02/1092 לזופכזן סימון 8 90/08/200 בן עלי אישלום 01/03/0014 דדון יעל שמחה 006//9/02/ דדון יעל נשמחה 6 00/02/200 קנל סיגל, איריס 976 9/059/1 0 שלי השוח ברגר ראובן ידיד 016//30/00 מבשב סבטלנה ^^/^^ טטרואשוילי ננה 08/02/2019 צפורי דרור 032/02/1082 בן פנחב אליהו 06/11/1957 זכרוני לאה

2    0/08/201 1 טריכטר אבי 0 02/00/202 גולן רמי

3    10/03/202 גוילי כלא פו 2 7/22/201 2 צפניה אריה 23/03/2010 זק אהוד 21/22/2020 בברהמי שושנה 3ו01/12/20 צימרמן סבטלנה 25/00/2008 נגרוב ליובוב

2 27/02/201 אריאלי אהרן 16/00/2010 רזניק רחל 21/07/2013 יאסין סהאם 08/04/2014 רומן חיותה 5/02/2014 1 טייב ז'קי(קיקי) 19/03/2014 סוקניק משה 27/05/2013 רפופורט סבטלנה 07/04/2014 אילוז אליהו 5/02/2014 1 קרמר אליהו 22/02/2004 סיגאווי לילי 29/04/2014 דוסטאר שרפין 08/02/2013 ריחאן עאידה

ילקוט הפרסומים 6844, כ״ו בתמוז התשע״ד, 24.7.2014 6982