גיליון 6844 עמוד 70 מתאריך 24/07/2014|מס־' תיק    ן |שם המנוח/ה    ן ת. פטירה ן |שם המבקש

חרשם לענייני ירושח בבאר שבע

ורודול

פרידשן יון

עמר שמעון

365;י09:33

יסרח ׳־אחק

3/30340

סרהח אולגח

2/30480

עוריח ררול

9/30289

בר דו־ו שי

2/34475

ארבטי אבי

2/30579

סיקול קורט

1/30380

סיסמוט גערה

1/30583

גולובא'יק רוסיח

!'׳1/3068

קליימן יונזף

1/305864

אילוז יוסף

1/30585

בן חד אח־ון רינח

1/303873

בורי ברוח בנוא

1/303819

ניוסטב שו 1

1/34580

אלברג נלן0יו

1/345;2

אשכנזי מרים

1/34594

אנגדח משח

1/34595

ווסרשטיין רבקח

1/34507

קולטקר לאח

1/34607

לבלא יוכבד

1־1/346

לן שטרית אריק

1/34601

אלבו יוסף

1/34605

אלבו חנה

1/34606

חיטמן בוריס

1/34608

בהגזי 0נט

1/34612

גנון מר ל

1/34614

בנדיט מנדל

1/34616

סופר מזל

1/34618

קויט בני

1/34619

דראי אברהם

1/34621

מנשירוב סטניסלב

1/34622

גוסטומלסקי נאום

1/34623

ביטאן שרה

1/34625

אוצ׳קובסקי לאוניד

1/34627

חיוט אלכסנדר

1/34628

אשטמקר אורן

1/34629

צוואות

ויזמן סימי

3/31718

אוחיון רפאל

3/34134

קרשובר צפורה פיגה

2/34218

קרשובר זליג

2/34286

קריצ׳בסקי יבגני

2/34387

קסוקר מילכה

1/34586

רח' חתקוח 4 באר שבע

30/04/2004 פרידשן יעקב 20/03/2013 סויסה נורית

3    0/001 05/2 יסרח דמאל 1^16/04/201 סרהחאלברט 11/02/2014 עוריח מנסה 00/00/0000 בו־ דוד שמואל 07/05/2011 ארבטי שלום שרלי 26/06/2013 נפוקןוקי כזיייתח

2 23/04/201 בסמוט יואל אלי 3/05/2011ו ריינברג אלכסנדר 15/06/2011 קליימן ברם ^ 201/־121/06 אילוז שרה סעדח 0/06/2011 1 בן דוד אחי ון משח 04/00/2013 אורי קורז׳ט 8/02/2013 0 ניוסטד רויטל 08/02/2014 נןקיברג שושנח

4    25/02/201 אשכנזי דוד 19/06/2014 אנגכח שלמח 2014/נ06/ר־ 1 [;ייל■ חליש פסי 27/06/2014 אשטמקר חולמיל

2    5/03/201 1

06/2012/ 1 1 בן שטרית קטי 29/07/2004 אלבו ז׳קי 7/02/2004 1 אלבו ז׳קי 02/05/2013 מיליאבסקי אינה 29/24/2214 בהגזי יהודה

1    27/20/221 אוחנה ו־וזה 28/11/1514 מלינה שרה 05/20/2214 סופר יאיר 30/05/2014 קויט געי רבקה

3    1/01/222 1 דראי מישל 05/06/2014 מנשירוב סבטלנה 1/2013 06/1 גוסטומלסקי ריטה 01/03/2013 ביתן שלום יעקב 2/04/2014 1 אוצ׳קובסקי דורה 14/06/2014 חיוט דוד 30/06/2014 אשטמקר רחל

00/00/0000 שגב לילי 18/05/2014 אוחיון יעקב

2    03/03/201 קרשובר מלכה 14/01/2014 קרשובר מלכה 24/08/2013 לודר אלה

0 1/201 26/1 שודגוקר יפה


ילקוט הפססומים 6844, כ״ו בתמוז התשע״ד, 24.7.2014 7002