גיליון 6848 עמוד 23 מתאריך 29/07/201415, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו פרי, עו׳׳ד, מפרק

מאלי-אב בע׳׳מ

)ח״פ 51-288856-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.9.2014, בשעה 15.00, במשרד עורכי דין בתרון, בר טוב, רח' הברזל 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד מרצ׳ק, מפרק

אבי והגר נוי - השקעות ונכסים בע״מ

(ח”פ 51-273752-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.9.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' רוטשילד 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם אל נוי, מפרק

ג.א.ש. - צ.מ.ה סחר בע׳׳מ

(ח”פ 51-494571-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.9.2014, בשעה 11.30, אצל המפרק, רח' ז'בוטינסקי 39, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברוך מימון, עו״ד, מפרק

פריים אסטייט מנג׳מנט בע׳׳מ

(ח”פ 51-286542-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 21.9.2014, בשעה 12.00, במשרדי עו׳׳ד בעז נאור ושות', מתחם גרנות, ד׳׳נ חפר 38100 (מול מתחם גן שמואל),

רונן משה, עו״ד, מפרק

ספרמניטי בע׳׳מ

(ח״פ 51-194908-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 21.9.2014, בשעה 12.00, במשרדי עו׳׳ד בעז נאור ושות', מתחם גרנות, ד׳׳נ חפר 38100 (מול מתחם גן שמואל), לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן משה, עו״ד, מפרק

רוק סייקל אופטימינזציית מערכות בע׳׳מ

(ח״פ 51-481872-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 21.9.2014, בשעה 14.00, במשרדי עו׳׳ד כהן-מאק, רח' בית הדפוס 12, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעה למברט, עו״ד, מפרקת

ארפ ביומד בע׳׳מ

(ח״פ 51-246857-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.9.2014, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות', רח' ברקוביץ 4, קומה 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר אלוני, מפרק

שלב שיווק מוצרי בניה בע׳׳מ

(ח”פ 51-125686-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 25.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' החרושת
7163 ילקוט הפרסומים 6848, ב' באב התשע׳׳ד, 29.7.2014