גיליון 6853 עמוד 2 מתאריך 07/08/2014עורכת הדין קרן אזולאי - לכהונת שופטת בתי משפט השלום

במחוז ירושלים;

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים(, התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיעה כי ישיבת ועדת

הבחירה מיום כ׳׳א באייר התשע׳׳ד )21 במאי 2014(, החליטה

לבחור במפורטים להלן:

השופט יוסף בךחמו - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בנצרת;

השופטת שירלי רנר (צביאלי) - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופטת רונית בש - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה;

עורכת הדין אורית וינשטיין - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה;

עורך הדין נמרוד אשכול - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

הרשם משה הולצמן - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז דרום;

עורך הדין שמואל בר-יוסף - לכהונת שופט בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל-אביב-יפו;

השופט אלון אופיר - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז דרום;

רשמת הוצל׳׳פ מירב אליהו - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז מרכז;

עורכת הדין רונית פוזננסקי-כץ - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורך הדין אילן סלע - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

השופטת כוכבה אילת גרבי - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז דרום;

הרשמת דנה עופר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז חיפה;

עורכת הדין מירית פולוס - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז מרכז;

עורך הדין איתי חיים הרמלין - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורכת הדין אפרת אור (אליאס) - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

הרשמת צבייה (טובה) גרדשטיין פפקין - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז מרכז;

עורכת הדין פנינה נויבירט - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורך הדין אמיר סלאמה - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז חיפה;

רשמת הוצל׳׳פ ליאת הר ציון - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז מרכז;

עורכת הדין ג׳ויה סקפה-שפירא - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז ירושלים;

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשנ׳׳ד, עמ' 218.

רשמת הוצל׳׳פ רביע ג׳באלי - לכהונת רשמת בכירה בבתי משפט השלום במחוז צפון.

כ׳׳ו באייר התשע׳׳ד (26 במאי 2014)

(חמ 3-1803-ה1)

ציפי לבני

שרת המשפטים

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיעה שנשיא המדינה מינה מתוקף

סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 את:

השופט יוסף בן-חמו - לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בנצרת;

השופטת שירלי רנר (צביאלי) - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופטת רונית בש - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה;

עורכת הדין אורית וינשטיין - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה;

עורך הדין נמרוד אשכול - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

הרשם משה הולצמן - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז דרום;

עורך הדין שמואל בר-יוסף - לכהונת שופט בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז תל-אביב-יפו;

השופט אלון אופיר - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז דרום;

הרשמת מירב אליהו - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז מרכז;

עורכת הדין רונית פוזננסקי-כץ - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורך הדין אילן סלע - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

השופטת כוכבה אילת גרבי - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז דרום;

הרשמת דנה עופר - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז חיפה;

עורכת הדין מירית פולוס - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז מרכז;

עורך הדין איתי חיים הרמלין - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורכת הדין אפרת אור (אליאס) - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

הרשמת צבייה (טובה) גרדשטיין פפקין - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז מרכז;

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78.

ילקוט הפרסומים 6853, י״א באב התשע״ד, 7.8.2014 7282