גיליון 6853 עמוד 26 מתאריך 07/08/2014הארבעה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בר יהודה 147, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן סימון, רו״ח, מפרק

אולטראנט (אינטרנט) בע״מ

(ח׳׳פ 51-282407-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.9.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, משרד נחושתן ספרן שרף יפה ושות', רח' אבא הלל 12, קומה 10, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי שרף, עו״ד, מפרק

מדיה א.צ.ש.ר. ו2 בע״מ

(ח”פ 51-283529-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.9.2014, בשעה 9.00, במשרד המפרקת, רח' סוקולוב 48, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילה קונפינו, עו״ד, מפרקת

בית האולמות בע״מ

(ח״פ 51-150874-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 18.9.2014, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד איילת עטר, רח' האלה 16, אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם אוהב ציון אברהם אהרוני אליהו אהרוני

מ פ ר ק י ם

ניו סלומה השקעות בע״מ

(ח”פ 51-503588-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.9.2014, בשעה 18.00, במשרד עו׳׳ד גל דהן, רח'

סרג' ליטרה, מפרק

פלאש הולדינג בע״מ

(ח״פ 51-189490-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.9.2014, בשעה 11.00, במשרד עורכי דין טולצ'ינסקי, שטרן, מרציאנו, כהן, לויצקי ושות', רח' קרן היסוד 38, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון שטרן, עו״ד, מפרק

מרכז הביטוח הדרומי סוכנות לביטוח (995ו) בע״מ

(ח״פ 51-221129-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.10.2014, בשעה 18.00, אצל המפרקת, רח' כצנלסון 13, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית לוי, עו״ד, מפרקת

תסד - תיכון השקעות בע״מ

(ח״פ 51-486354-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.10.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ינון מימון, מפרק

אופטומטריסט ברן בע״מ

(ח״פ 51-138960-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 20,ילקוט הפרסומים 6853, י״א באב התשע׳׳ד, 7.8.2014 7306